கோரியானிக் வில்லஸ் மாதிரி 5 நன்மைகள்

93
Chorionic Villus Sampling Benefits

மரபணு அசாதாரண சோதனையின் பக்க விளைவுகள் பற்றி கவலைப்படுகிறீர்களா?

எந்தவொரு எதிர்பார்ப்புள்ள பெற்றோருக்கும் இது தெளிவாகத் தெரியும். ஆனால் அவற்றின் நன்மைகள் அவற்றின் அபாயங்களை விட சமமாக இருக்கும் என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா? இந்த வலைப்பதிவுடன் நாம் முன்னேறும்போது, ​​கோரியானிக் வில்லஸ் மாதிரி (Chorionic Villus Sampling) பலன்கள் உங்களுக்கு உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் எவ்வாறு உதவுகின்றன என்பதைப் பார்ப்போம்.

கோரியானிக் வில்லஸ் மாதிரியின் 5 நன்மைகள் (Chorionic Villus Sampling Benefits)       

1. முந்தைய நோய் கண்டறிதல்:

இந்த வலைப்பதிவில் விவாதிக்கப்பட்ட மற்றவற்றிலிருந்து முதன்மையான மற்றும் முக்கியமான கோரியானிக் வில்லஸ் மாதிரி (Chorionic Villus Sampling) பயன் இதுவாகும்.

சி.வி.எஸ் கர்ப்பத்தின் ஆரம்ப காலத்தில் செய்யக்கூடிய மரபணு அசாதாரணங்களுக்கான ஒரே பரிசோதனை. இது உங்கள் கர்ப்பத்தின் 10 முதல் 13 வாரங்களில் செய்யப்படலாம்.

எந்தவொரு எதிர்பார்ப்புள்ள பெற்றோரும் அடுத்தவரியுடன் தொடர்புபடுத்தலாம். உளவியல் ரீதியாக, கர்ப்ப காலத்தில் முக்கியமான முடிவுகளை எடுப்பது கடினம்.

2. துல்லியமான முடிவுகள்:

கோரியானிக் வில்லஸ் மாதிரியின் குறிப்பிடத்தக்க நன்மைகளில் ஒன்று அதன் துல்லியம்.

4860 கோரியானிக் வில்லஸ் மாதிரிகளை உள்ளடக்கிய ஒரு ஆய்வில் 1,38% கண்டறியும் பிழைகள் (தவறான-நேர்மறை மற்றும் தவறான-எதிர்மறை முடிவுகள்) மட்டுமே காட்டப்பட்டுள்ளன.

தவறான-நேர்மறையான முடிவுகள் இதில் மிகவும் பொதுவாகக் காணப்படும் முரண்பாடாகும்.

3. மரபணு சிக்கல்களைக் கண்டறிகிறது:

சி.வி.எஸ் ஆனது பிறக்கும்போதே பல மரபணு மற்றும் குரோமோசோம் அசாதாரணங்களை அதிக துல்லியத்துடன் கண்டறிய முடியும்.

சி.வி.எஸ் உடன் மிகவும் பொதுவான அடையாளம் காணப்பட்ட மரபணு சிக்கல்கள்:

  • டிரிசோமி 21, அல்லது டவுன் சிண்ட்ரோம்
  • டிரிசோமி 18, அல்லது எட்வர்ட் சிண்ட்ரோம்
  • டிரிசோமி 13, அல்லது படாவ் நோய்க்குறி
  • சிஸ்டிக் ஃபைப்ரோஸிஸ் (Cystic fibrosis)
  • அரிவாள் செல் நோய் (Sickle cell disease)
  • டே-சாக்ஸ் நோய் (Tay-Sachs disease)

4. விரைவான முடிவுகள்:

சேகரிக்கப்பட்ட கோரியானிக் வில்லிஸ் மாதிரிகள் பயிற்சி பெற்ற நிபுணர்களால் ஆய்வகத்தில் சோதிக்கப்படுகின்றன. குரோமோசோம்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் அவற்றின் கட்டமைப்புகள் ஆய்வின் போது கருதப்படுகின்றன.

செயல்முறையின் முடிவுகள் பொதுவாக ஒரு வாரம் அல்லது பத்து நாட்களுக்குள் கிடைக்கும்.

அரிதான நிலை அல்லது அசாதாரணமான முடிவுகள் ஏற்பட்டால், 2 வாரங்கள் வரை தாமதமாகலாம்.

5. உங்கள் குழந்தையின் ஆரோக்கியம் பற்றிய முக்கியமான தகவல்கள்:

கோரியானிக் வில்லஸ் மாதிரியானது, பிறந்த நேரத்தில் குழந்தைக்குத் தேவையான அனைத்து மருத்துவ முன் தயாரிப்புத் தேவைகளையும் ஆதரவையும் செய்ய பெற்றோருக்குப் பயனளிக்கிறது.

ஏனென்றால், உங்கள் குழந்தையின் மரபணு நிலையை நீங்களும் உங்கள் துணையும் மிக ஆரம்பத்திலேயே அறிந்திருப்பீர்கள். எனவே, இந்தத் தகவலைக் கொண்டிருப்பது சிறந்த சுகாதார முடிவுகளை எடுக்க உதவும்.

Follow @ Google News : கூகுள் செய்திகள் பக்கத்தில் ஜம்மி ஸ்கேன்ஸ் வலைப்பதிவுகள்!

இறுதி குறிப்பு:

உங்கள் கவலையைப் போக்க, கோரியானிக் வில்லஸ் மாதிரியின் பலன்களைத் தெளிவுபடுத்த இது உதவியது என்று நம்புகிறோம்.

சில பக்க விளைவுகளைக் குறைக்க சி.வி.எஸ்க்குப் பிறகு பின்வரும் மீட்பு நடைமுறைகள் சமமாக முக்கியமானது. இதைப் பற்றி உங்கள் மருத்துவரிடம் ஆலோசிக்கவும்.

5/5 - (205 votes)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here