முதல் ட்ரைமெஸ்டரில் என்.டி ஸ்கேன் மற்றும் டபுள் மார்க்கர் சோதனை தேவையா?

1895
NT Scan and Double Marker Test

டபுள் மார்க்கர் சோதனை (Double Marker Test) என்றால் என்ன?

டபுள் மார்க்கர் சோதனை (double marker test) என்பது உங்கள் முதல் ட்ரைமெஸ்டரில் பெற்றோர் ரீதியான ஸ்கிரீனிங்கின் இரத்தப் பரிசோதனை பகுதியாகும்.

இந்த தாய்வழி இரத்த பரிசோதனையானது இரண்டு 2 சீரம் குறிப்பான்களின் அளவை ஆய்வு செய்ய பயன்படுத்தப்படுகிறது.

  • PAPP-A
  • பீட்டா-எச்.சி.ஜி

மனித கோரியானிக் கோனாடோட்ரோபின் (Human chorionic gonadotropin – hCG) என்பது தாயின் கருப்பையில் கரு பொருத்தப்பட்டவுடன் அவரது நஞ்சுக்கொடியால் உற்பத்தி செய்யப்படும் ஹார்மோன் ஆகும்.

PAPP – A என்பது கர்ப்பத்துடன் தொடர்புடைய பிளாஸ்மா புரதத்தைத் தவிர வேறில்லை, சாதாரண கருவின் வளர்ச்சிக்கு அவசியமானதாகும்.

எந்த வாரத்தில் டபுள் மார்க்கர் சோதனை செய்யப்படுகிறது?

Nuchal Translucency ஸ்கேனுடன் இணைந்தால், கர்ப்பத்தின் 11 முதல் 13 வாரங்களுக்கு இடையில் டபுள் மார்க்கர் சோதனையை (double marker test) எடுக்க சிறந்த நேரம்.

double marker test

என்.டி ஸ்கேன் மற்றும் டபுள் மார்க்கர் சோதனையின் பயன்கள்?

உங்கள் குழந்தையின் குரோமோசோம் கோளாறுகளின் சாத்தியக்கூறுகளை நிராகரிக்க, உங்கள் முதல் ட்ரைமெஸ்டர் அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கிரீனிங், என்.டி ஸ்கேன் ஆகியவற்றுடன் டபுள் மார்க்கர் சோதனை இணைக்கப்படுகிறது.

அசாதாரண குரோமோசோம் கோளாறு என்பது உங்கள் குழந்தையின் காரியோடைப்பில் குரோமோசோமின் கூடுதல் நகலை வைத்திருக்கும் ஒரு நிலை.

Nuchal Translucency ஸ்கேன் மற்றும் டபுள் மார்க்கர் ஆகியவை மூன்று முக்கிய குரோமோசோம் அசாதாரணங்களைத் திரையிடப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன: டவுன் சிண்ட்ரோம், எட்வர்ட்ஸ் சிண்ட்ரோம் மற்றும் படாவ்ஸ் சிண்ட்ரோம்.

என்.டி ஸ்கேன், தனியாகச் செல்லும் போது, ​​70-75% துல்லியம் மற்றும் இருக்கும். அதனால்தான் டபுள் மார்க்கர் சோதனை பரிந்துரைக்க படுகிறது. இந்த சோதனை 85% துல்லிய விகிதத்தைக் கொடுக்கும்.

டபுள் மார்க்கர் சோதனை தவறிவிட்டால் என்ன செய்வது?

முதல் ட்ரைமெஸ்டர் இரத்தப் பரிசோதனையை நீங்கள் தவறவிட்டால், குவாட்ரபிள் டெஸ்ட் எனப்படும் இரண்டாவது ட்ரைமெஸ்டர் மாதங்களில் இரத்தப் பரிசோதனையை மேற்கொள்ளலாம்.

இந்த பரிசோதனையை கர்ப்பத்தின் 14 முதல் 20 வாரங்களுக்குள் செய்யலாம். இந்த மகப்பேறுக்கு முற்பட்ட இரத்த பரிசோதனையானது தாயின் இரத்தத்தில் உள்ள நான்கு பொருட்களை அளவிடுகிறது.

டபுள் மார்க்கர் சோதனையின் காரணங்கள் மற்றும் ஆபத்து என்ன?

டபுள் மார்க்கர் சோதனையுடன் தொடர்புடைய ஆபத்துக்கள் எதுவும் இல்லை. இது ஒரு ஆக்கிரமிப்பு அல்லாத தாய்வழி இரத்த பரிசோதனையாகும், மேலும் இது மிகவும் பாதுகாப்பானது.

டபுள் மார்க்கர் சோதனையின் இயல்பான மதிப்பு என்ன?

முதல் ட்ரைமெஸ்டர் மாதங்களில் குறைந்த PAPP-A நிலை மற்றும் அதிகரித்த பீட்டா hCG நிலை ஆகியவை உங்கள் குழந்தைக்கு குரோமோசோம் கோளாறு ஏற்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகமாக இருப்பதைக் குறிக்கிறது.

இயல்பான மதிப்புகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது:

What is the normal value of the double marker test

முதல் ட்ரைமெஸ்டர் மாதங்களில் PAPP-A அளவு 0.5 MOM சமமானதாகவோ அல்லது அதிகமாகவோ இருந்தால், அது குறைந்த ஆபத்துள்ள கர்ப்பமாகக் கருதப்படுகிறது.

கர்ப்பத்தின் 13 மற்றும் 16 வாரங்களில் நிலையான பீட்டா-எச்சிஜி அளவு 13,300 – 2,54,000 mIU/mL வரை குறைகிறது.

என்.டி ஸ்கேன் மற்றும் டபுள் மார்க்கர் சோதனைக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடு

Difference between NT scan and Double marker test

இந்த ஸ்கேன் உங்கள் குழந்தையின் நாசி எலும்பைப் போன்ற மற்றொரு மென்மையான மார்க்கரைச் சரிபார்க்கிறது மற்றும் இதயக் குறைபாடுகளையும் கண்டறிய முடியும் கர்ப்பத்திற்குப் பிறகு உற்பத்தி செய்யப்படும் ஹார்மோன் அளவை மட்டுமே சரிபார்க்கிறது.

உங்கள் மகப்பேறு ஸ்கேன்கள் மற்றும் சோதனைகள் அனைத்தையும் தவறவிடாமல் செய்து கொள்வது நல்லது. கர்ப்பத்தின் பிற்பகுதியில் சில சோதனைகளை மற்றொன்றுடன் மாற்ற முடியாது. சரியான நேரத்தில் சரியான நடவடிக்கை எடுக்க ஏதேனும் அசாதாரணங்களை முன்கூட்டியே கண்டறிதல் அவசியம்.

5/5 - (129 votes)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here