அம்னோசென்டெசிஸ் மற்றும் சி.வி.எஸ் இடையே உள்ள வேறுபாடுகள் என்ன?

106
Difference Between Amniocentesis and CVS

உங்கள் வழக்கமான மகப்பேறுக்கு முற்பட்ட ஸ்கேன்களில் அசாதாரணமான முடிவுகளைப் பெற்றால், உங்கள் குழந்தைக்கு மரபணு கோளாறுகள் இருப்பதை உறுதிப்படுத்துவது கட்டாயமாகும்.

அதே நேரத்தில், நீங்கள் மேற்கொள்ளும் பரிசோதனை செயல்முறையின் விவரங்களை அறிந்து கொள்வது அவசியம். இந்த வலைப்பதிவில் டவுன் சிண்ட்ரோம் இரண்டு சோதனைகள் மூலம் டவுன் நோய் அறிகுறிகளை உறுதிப்படுத்தல் – கோரியோனிக் வில்லஸ் மாதிரி மற்றும் அம்னோசென்டெசிஸ் (Difference Between Amniocentesis and CVS) பற்றி விவாதிப்போம். அம்னோசென்டெசிஸ் மற்றும் சி.வி.எஸ் ஆகியவற்றுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாட்டை இங்கு பார்ப்போம்.

சிவிஎஸ் மற்றும் அம்னோசென்டெசிஸ்:

CVS vs amniocentesis

சி.வி.எஸ் மற்றும் அம்னியோசென்டெசிஸ் பற்றி விவாதிக்க வேண்டிய 9 வேறுபாடுகள் இவை.

1. வரையறை (Definition):

கோரியானிக் வில்லஸ் மாதிரி (CVS):

கோரியானிக் வில்லஸ் மாதிரி (சி.வி.எஸ்) என்பது கர்ப்பத்தின் 10வது மற்றும் 13வது வாரங்களுக்கு இடையில், கோரியானிக் வில்லி எனப்படும் விரல் போன்ற நஞ்சுக்கொடி திசுக்களை சேகரித்து, குழந்தையின் அசாதாரண குரோமோசோம் நிலைமைகளை பரிசோதிப்பதன் மூலம் செய்யப்படும் ஒரு ஊடுருவும் செயல்முறையாகும்.

அம்னோசென்டெசிஸ் (Amniocentesis):

அம்னோசென்டெசிஸ் என்பது கர்ப்பத்தின் 16வது மற்றும் 20வது வாரங்களுக்கு இடையில், கருப்பையில் இருந்து அம்னோடிக் திரவத்தின் ஒரு பகுதியை பிரித்தெடுப்பதன் மூலம் குழந்தையின் அசாதாரண குரோமோசோமால் நிலைமைகளை பரிசோதிப்பதன் மூலம் செய்யப்படும் ஒரு ஊடுருவும் செயல்முறையாகும். அம்னோசென்டெசிஸ் சோதனைகள் டவுன் சிண்ட்ரோம் அறிகுறி இருப்பதை உறுதிப்படுத்த உதவுகிறது.

2. இந்த சோதனைகள் எவ்வாறு செய்யப்படுகின்றன?

சி.வி.எஸ்:

சி.வி.எஸ் இரண்டு வழிகளில் செய்யப்படலாம்:

டிரான்ஸ்அப்டோமினல் – உங்கள் வயிற்று சுவர் வழியாக மற்றும் உங்கள் கருப்பையில் ஒரு நீண்ட, மெல்லிய ஊசியைச் செருகுவதன் மூலம்.

டிரான்ஸ்வஜினல் அல்ட்ராசவுண்ட் – உங்கள் யோனியைத் திறந்து, உங்கள் கருப்பை வாய் வழியாக மெல்லிய, வெற்றுக் குழாயைச் செருகுவதன் மூலம்.

அம்னோசென்டெசிஸ்:

அம்னோசென்டெசிஸ் என்பது பொதுவாக கருப்பையில் இருந்து அம்னோடிக் திரவத்தைப் பிரித்தெடுப்பதற்கான ஒரு டிரான்ஸ்அப்டோமினல் செயல்முறையாகும்.

3. இந்த நடைமுறைகள் வலிமிகுந்ததா?

இந்த இரண்டு சோதனைகளும் ஊடுருவக்கூடியவை என்பதால், அவை செயல்முறையின் போதும் அதற்குப் பின்னரும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிலான அசௌகரியத்தை ஏற்படுத்தும்.

ஆனால், பொதுவாக சி.வி.எஸ் செயல்முறையானது அம்னோசென்டெசிஸ் விட சற்று அதிக வலியுடையது என்று கூறப்படுகிறது.

4. கருச்சிதைவு மற்றும் ஆபத்து காரணிகள்:

சி.வி.எஸ்:

கர்ப்பத்தின் 15-18 வாரங்களில் கருச்சிதைவு ஏற்படும் அபாயம் தோராயமாக 0.5% – 1.0% ஆகும்.

சி.வி.எஸ் கருச்சிதைவுக்கான அதிக ஆபத்தைக் கொண்டுள்ளது, ஏனெனில் இது கர்ப்பத்தின் ஆரம்ப கட்டங்களில் ஒரு கரு பொதுவாக கருச்சிதைவு அபாயங்களுக்கு ஆளாகும்போது செய்யப்படுகிறது.

அம்னோசென்டெசிஸ்:

சி.வி.எஸ் உடன் ஒப்பிடும் போது கருச்சிதைவு ஏற்படும் அபாயம் குறைவு.

கர்ப்பத்தின் 15-18 வாரங்களில் கருச்சிதைவு ஏற்படும் அபாயம் தோராயமாக 0.25% – 0.50% ஆகும்.

5. இந்த சோதனைகள் எந்த வகையான குரோமோசோம் அசாதாரணங்களைக் கண்டறியும்?

டவுன் சிண்ட்ரோம், படாவ், எட்வர்ட்ஸ், டே-சாக்ஸ் (Tay-Sachs) நோய், அரிவாள் செல் (sickle cell) அனீமியா மற்றும் சிஸ்டிக் ஃபைப்ரோஸிஸ் போன்ற குரோமோசோம் அசாதாரணங்களை சி.வி.எஸ் மற்றும் அம்னோசென்டெசிஸ் கண்டறிய முடியும்.

கருவில் உள்ள குழந்தைக்கு காணப்படும் பொதுவான மரபணு கோளாறு டவுன் சிண்ட்ரோம் ஆகும். இந்த சோதனைகள் உங்கள் குழந்தைக்கு எந்த வகையான டவுன் சிண்ட்ரோம் உள்ளது என்பதைக் கண்டறிய முடியும், இதன் விளைவாக 98% துல்லியம் உள்ளது.

6. ஆபத்து காரணிகள்:

சி.வி.எஸ்:

தாமதமான முடிவுகளுடன் ஒப்பிடும் போது கர்ப்பத்தின் ஆரம்ப கட்டங்களில் கர்ப்பத்தில் முக்கியமான முடிவுகள் எளிதாக இருக்கும். சி.வி.எஸ் என்பது ஆரம்ப கட்டத்தில் செய்யப்படும் சோதனை என்பதால், இது முடிவெடுப்பதற்கு சாதகமாக உள்ளது.

அம்னோசென்டெசிஸ்:

அசாதாரணத்தைத் தொடர்ந்து எந்த முடிவும் உங்கள் கர்ப்பத்தின் நடுப்பகுதியில் மட்டுமே எடுக்கப்படும்.

7. நரம்பு குழாய் குறைபாடுகள்:

சி.வி.எஸ்:

நரம்பு குழாய் குறைபாடுகள் பற்றிய தகவலை சி.வி.எஸ் வழங்காது. இதில் ஸ்பைனா பிஃபிடா, பிறவி குறைபாடுகள் மற்றும் Rh இணக்கமின்மை ஆகியவை அடங்கும்.

இதன் காரணமாக, சி.வி.எஸ்.க்கு உட்படுத்தப்படும் பெண்களும் கர்ப்பத்தின் 16 முதல் 18 வாரங்களுக்கு இடையில் நரம்புக் குழாய் குறைபாடுகளைக் கண்டறிய தொடர்ந்து இரத்தப் பரிசோதனையை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

அம்னோசென்டெசிஸ்:

குரோமோசோமால் அசாதாரணங்களுடன், அம்னோசென்டெசிஸ் ஸ்பைனா பிஃபிடா போன்ற திறந்த நரம்புக் குழாய் குறைபாடுகளையும் (ONTDs) கண்டறிய முடியும்.

எனவே, நீங்கள் ஏற்கனவே நரம்புக் குழாய் குறைபாட்டுடன் குழந்தை பெற்றிருந்தால் அல்லது தந்தை அல்லது தாய்க்கு நரம்புக் குழாய் குறைபாடு இருந்தால் இந்த சோதனை சிறந்தது.

8. குறுக்கு மூட்டு குறைபாடு

சி.வி.எஸ்:
ஆய்வுகளின்படி, சி.வி.எஸ் காரணமாக ஏற்படும் குறுக்கு மூட்டு குறைபாடுக்கான ஆபத்து 0.03%-0.10% வரை இருக்கும்.

அம்னோசென்டெசிஸ்:

15-18 வார கர்ப்ப காலத்தில் அம்னோசென்டெசிஸ் சோதனையை தொடர்ந்து மூட்டு குறைபாடு ஏற்படும் அபாயம் இல்லை.

Follow @ Google News : கூகுள் செய்திகள் பக்கத்தில் ஜம்மி ஸ்கேன்ஸ் வலைப்பதிவுகள்!

9. குழந்தைக்கு ஏற்கனவே இருக்கும் ஏதேனும் ஒரு நோயை பெற்றோர் அனுப்ப முடியுமா?

சி.வி.எஸ் மற்றும் அம்னோசென்டெசிஸ் ஆகிய இரண்டும் குழந்தைக்கு முன்பே இருக்கும் நோயைக் கடத்தும் அபாயம் (இது பாதிக்கப்படாத கர்ப்பத்திலும் நடக்கும்) ஏனெனில் ஊடுருவும் செயல்முறை இரத்தத்தின் கலவையை ஏற்படுத்துகிறது.

5/5 - (139 votes)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here