அசாதாரண என்.டி ஸ்கேன் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள விஷயங்கள்!

274
Abnormal NT scan

என்.டி ஸ்கேன் (Nuchal Translucency Scan) உங்கள் கர்ப்ப காலத்தில் மிகவும் எதிர்பார்க்க கூடிய ஸ்கேன் ஆகும். ஏனென்றால், மானிட்டரில் உங்கள் மகிழ்ச்சியை முதன்முறையாகப் பார்க்கும்போது, உங்கள் குழந்தை பெரிய குரோமோசோம் கோளாறுகள் மற்றும் பிறப்பு குறைபாடுகளுடன் பிறக்கும் வாய்ப்பை வெளிப்படுத்த உதவும் என்பதால், இது உங்களை சமமாக கவலையடையச் செய்யலாம். எனவே, அசாதாரண என்.டி ஸ்கேன் (Abnormal NT Scan) எதைக் குறிக்கிறது? அதன் விவரங்களைப் பார்ப்போம்.

அசாதாரண என்.டி ஸ்கேன் என்றால் என்ன?

ஒரு அசாதாரண என்.டி ஸ்கேன் எப்போது செய்யப்படுகிறது,

  1. குழந்தையின் கழுத்தின் பின்பகுதியில் இருக்கும் Nuchal Translucency திரவமானது கர்ப்ப காலத்தில் எதிர்பார்த்ததை விட தடிமனாக இருக்கும்.
  2. குழந்தைக்கு நாசி எலும்பு இல்லாததைக் காட்டுகிறது.
  3. அல்லது குழந்தை சில பிறப்பு குறைபாடுகளுடன் அடையாளம் காணப்பட்டால்.

என்.டி அதிகரிப்பதற்கு என்ன காரணம்?

இதய குறைபாடுகள், உதரவிதான குடலிறக்கங்கள், உடல் தண்டு முரண்பாடுகள் மற்றும் எலும்புக் குறைபாடுகள் உள்ளிட்ட குரோமோசோம் அசாதாரணங்கள் மற்றும் கட்டமைப்பு முரண்பாடுகள் உள்ள குழந்தைகளில் அசாதாரண NT ஸ்கேன் மதிப்பு காணப்படுகிறது. அதிகரித்த NT கருச்சிதைவுக்கான அதிக ஆபத்துடன் தொடர்புடையது.

என்.டி மதிப்பு அதிகமாக இருந்தால் என்ன ஆகும்?

உங்கள் Nuchal Translucency ஸ்கேன் அதிகரித்த NT மதிப்பைக் காட்டினால், குரோமோசோம் அல்லது பிறப்பு குறைபாடுகள் உள்ள குழந்தையை சுமக்கும் வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும்.

என்.டி தடிமன் >2 மிமீ கொண்ட குழந்தைகளுக்கு 13 வாரங்களில் என்.டி அதிகரித்ததாகக் கருதப்படுகிறது.

என்.டி ஸ்கேன்கள் எத்தனை முறை தவறாக இருக்கும்?

என்.டி ஸ்கேன்களில் 5% தவறான சதவீதம் உள்ளது.

மேலும் NT ஸ்கேன் முடிவுகள், தனியாகப் பெறப்பட்டால், 70% துல்லிய விகிதத்தைக் கொண்டிருக்கும், இது டபுள் மார்க்கர் சோதனையுடன் (Double marker test) இணைந்தால் அதிகரிக்கலாம். இது ஒரு தாய்வழி இரத்த பரிசோதனையாகும், இது சில ஹார்மோன் அளவுகளை ஆய்வு செய்கிறது, இது குரோமோசோம் கோளாறுகளின் சாத்தியக்கூறுகளை 85% வரை துல்லியமாக மதிப்பிடுகிறது.

என்.டி ஸ்கேன் சாதாரணமாக இல்லாவிட்டால் என்ன ஆகும்?

அசாதாரண என்.டி ஸ்கேன் செய்த பிறகு டயக்னோஸ்டிக் டெஸ்ட் (Diagnostic Tests) பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன.

Nuchal Translucency ஸ்கேன் என்பது உங்கள் ஸ்கிரீனிங் சோதனைகளின் ஒரு பகுதியாகும், மேலும் உங்கள் குழந்தைக்கு குரோமோசோம் அல்லது மரபணு கோளாறுகள் இருப்பதை உறுதிப்படுத்த முடியாது. எனவே, உயர்-ஆபத்து என்.டி முடிவுகளை கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ள உறுதிப்படுத்தும் கண்டறியும் சோதனைகள் பின்பற்ற வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

கோரியானிக் வில்லஸ் மாதிரி:

கோரியானிக் வில்லஸ் மாதிரி (Chorionic villus sampling – CVS) என்பது நஞ்சுக்கொடி திசுக்களைச் சேகரிப்பதன் மூலம் குரோமோசோம் அசாதாரணங்களைக் கண்டறியும் ஒரு ஊடுருவும் செயல்முறையாகும்.

அம்னோசென்டெசிஸ்:

அம்னோசென்டெசிஸ் (Amniocentesis) என்பது ஒரு ஊடுருவும் செயல்முறையாகும், இதில் கருப்பையில் இருந்து அம்னோடிக் திரவம் மரபணு கோளாறுகளைக் கண்டறிய சேகரிக்கப்படுகிறது.

என்.ஐ.பி.டி சோதனை:

என்.ஐ.பி.டி சோதனை (Noninvasive prenatal testing- NITP) என்பது வயிற்றில் இருக்கும் குழந்தையின் குரோமோசோம் கோளாறுகளைக் கண்டறியும் ஆக்கிரமிப்பு அல்லாத செயல்முறையாகும்.

இந்த உறுதிப்படுத்தும் சோதனைகள் உங்கள் குழந்தை எந்த வகையான குரோமோசோம் நோயால் பாதிக்கப்படுகிறது என்பதைக் கண்டறிய உதவுகிறது.

  1. டவுன் சிண்ட்ரோம் (Down syndrome) அல்லது டிரிசோமி 21 (Trisomy 21)
  2. எட்வர்ட் சிண்ட்ரோம் (Edward syndrome) அல்லது டிரிசோமி 18 (Trisomy 18)
  3. படௌ டவுன் சிண்ட்ரோம் (Patau syndrome) அல்லது டிரிசோமி 13 (Trisomy 13)

கூடுதல் நகலைக் கொண்ட குரோமோசோம் எண்ணைப் படிப்பது இந்த நோய்க் அறிகுறிகளை வேறுபடுத்த உதவுகிறது. டவுன் சிண்ட்ரோம் அல்லது டிரிசோமி 21 என்பது மேலே குறிப்பிடப்பட்ட வகைகளில் பெரும்பாலான குழந்தைகளில் காணப்படும் மிகவும் பொதுவான வகையாகும்.

டவுன் சிண்ட்ரோம் உள்ள குழந்தைக்கு சாதாரண Nuchal Translucency தன்மை இருக்க முடியுமா?

ஒரு சாதாரண என்.டி மதிப்பு உங்கள் கருவிற்கு டவுன் சிண்ட்ரோம் நோய் அறிகுறியுடன் பிறக்க வாய்ப்பில்லை என்பதைக் குறிக்கிறது.

சாதாரண குழந்தைகள் பொதுவாக கர்ப்பகால வயதிற்கு சரியான அளவு Nuchal translucency திரவ அளவைக் காட்டுகின்றன.
உங்கள் குழந்தையின் நிலையை உறுதிப்படுத்த நாசி எலும்பு போன்ற மற்ற மென்மையான பகுதிகளையும் உங்கள் மருத்துவர் தேடுகிறார்.

Follow @ Google News : கூகுள் செய்திகள் பக்கத்தில் ஜம்மி ஸ்கேன்ஸ் வலைப்பதிவுகள்!

இரண்டாவது ட்ரைமிஸ்டர் மாதங்களில் குரோமோசோம் கோளாறுகளை சரிபார்க்க முடியுமா?

எந்தவொரு கர்ப்ப கால ஸ்கேன்களையும் தவறவிடாமல் இருக்க எப்போதும் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. ஆனால், ஏதேனும் மோசமான நிலையில், உங்கள் முதல் ட்ரைமிஸ்டர் மாதங்களில் என்.டி ஸ்கேன் செய்யத் தவறினால், உங்கள் இரண்டாவது ட்ரைமிஸ்டர் மாதங்களில் குவாட்ரப்பிள் டெஸ்ட் (Quadruple test) எனப்படும் தாய்வழி இரத்தப் பரிசோதனையை மேற்கொள்ளலாம்.

இதைப் பற்றி உங்கள் மருத்துவரிடம் பேசலாம்.

5/5 - (124 votes)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here