சென்னை மகளிர் மருத்துவமனை – பின்வரும் வசதிகளுடன் சுத்தமான, ஹைஜெனிக் மையம்:

1) அவசர நோயாளி அழைப்பு மணிகள் கொண்ட பிரகாசமான சுத்தமான கழிவறைகள்

2) சக்கர நாற்காலி வளைவு

3) தீ பாதுகாப்பு உபகரணங்கள்

4) சமூக இடைவெளியில் நாற்காலிகள் பரந்த அளவில் வைக்கப்பட்டுள்ளன

5) கார் மற்றும் பைக் பார்க்கிங்

ரெய்ன்ட்ரீயில் மாநாடு - 24 ஏப்ரல் 2016

டயலாக் மாநாடு

Latest article

கர்ப்பத்தைத் திட்டமிடுவதற்கு முன்பு நீங்கள் பரிசோதனை செய்வது அவசியமா

கர்ப்பத்தைத் திட்டமிடுவதற்கு முன்பு நீங்கள் பரிசோதனை செய்வது அவசியமா?

கர்ப்பத்தைத் திட்டமிடுவதற்கு முன்னதாக செய்ய வேண்டிய பரிசோதனைகள் கரு உருவாகும் முன்பு தயாராக வேண்டும் என்று சொல்வார்கள். ஏனெனில் இன்றைய வாழ்வியல் முறைகள், உளவியல் முறைகள், உணவு முறைகள் மாற்றங்கள் கொண்டிருப்பதால் உண்டாகும் குறைபாட்டில்...
கரு வளர்ச்சி குறைபாடு காரணங்கள்

கரு வளர்ச்சி குறைபாடு காரணங்கள், அறிகுறிகள், தீர்வுகள் என்ன!

0
கரு வளர்ச்சி குறைபாடு, ஒரு பெண் கருவுற்ற பிறகு கர்ப்பகாலம் என்பது மூன்று ட்ரைமெஸ்டர்களாக பிரிக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு ட்ரைமெஸ்டரும் மூன்று மாதங்கள் என மூன்று ட்ரைமெஸ்டர்கள் வீதம் ஒன்பது மாதங்கள் பிரிக்கப்படுகிறது. இந்த...
தைராய்டு பிரச்சனைகள்

கர்ப்ப காலத்தில் தைராய்டு இருந்தால் என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் உண்டாகும்?

0
தைராய்டு என்றால் என்ன? தைராய்டு என்பது கழுத்து பகுதியில் உள்ள ஒரு வகையான சுரப்பி. தைராய்டு சுரப்பி நாளமில்லா சுரப்பிகளுல் ஒன்று. தைராய்டு சுரப்பியின் மொத்த எடையே 20 முதல் 60 கிராம்களுக்கு உள்ளே...
Translate »