சென்னை மகளிர் மருத்துவமனை – பின்வரும் வசதிகளுடன் சுத்தமான, ஹைஜெனிக் மையம்:

1) அவசர நோயாளி அழைப்பு மணிகள் கொண்ட பிரகாசமான சுத்தமான கழிவறைகள்

2) சக்கர நாற்காலி வளைவு

3) தீ பாதுகாப்பு உபகரணங்கள்

4) சமூக இடைவெளியில் நாற்காலிகள் பரந்த அளவில் வைக்கப்பட்டுள்ளன

5) கார் மற்றும் பைக் பார்க்கிங்

ரெய்ன்ட்ரீயில் மாநாடு - 24 ஏப்ரல் 2016

டயலாக் மாநாடு