கோரியோனிக் வில்லஸ் மாதிரி என்றால் என்ன?

கோரியோனிக் வில்லஸ் மாதிரி (சி.வி.எஸ்) சோதனை என்பது கர்ப்ப காலத்தில் கருவில் வளரும் குழந்தைக்கு குரோமோசோம் சம்பந்தமான குறைபாடுகள் ஏதேனும் உள்ளதா என்பதை ஆய்வு செய்து கண்டறிவதற்கான ஒரு சோதனை ஆகும்.

இந்த சோதனையின்போது நஞ்சுக்கொடியிலிருந்து கோரியோனிக் வில்லி எனப்படும் சிறிய விரல் போன்ற நீட்சிகள் சேகரிக்கப்பட்டு மரபணு பகுப்பாய்விற்காக ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பப்படுகின்றன. நஞ்சுக்கொடி கர்ப்ப காலத்தில் கருவில் வளரும் குழந்தைக்கு ஆக்ஸிஜன் மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்களை வழங்குவது மட்டுமில்லாமல் குழந்தையின் இரத்தத்திலிருந்து கழிவுப்பொருட்களை நீக்குகிறது. கோரியானிக் வில்லி என்பது நஞ்சுக்கொடியின் திசுக்களில் காணப்படும் ஒரு வகையான புத்திசாலித்தனமான வளர்ச்சிகள் ஆகும். அவை குழந்தையின் மரபணுவின் அமைப்பைப் பகிர்ந்து கொள்கின்றன.

சி.வி.எஸ். பரிசோதனைக்கான மாதிரி வயிற்று சுவர் (டிரான்ஸ்அப்டோமினல்) வழியாக எடுக்கப்படுகிறது. கோரியோனிக் வில்லியை ஆய்வு செய்வதன் மூலம் மரபணு மற்றும் குரோமோசோம் அசாதாரணங்களை கண்டறியலாம். கோரியோனிக் வில்லி கருவிலிருந்து உருவானவை என்பதால், அவற்றை ஆய்வு செய்வதன் மூலம் டவுன் நோய்க்குறி (ட்ரைசோமி 21), படாவ் நோய்க்குறி (ட்ரைசோமி 13), எட்வர்ட்ஸ் நோய்க்குறி (ட்ரைசோமி 18), டிரிப்ளோயிடி மற்றும் பிற பல வகையிலான மரபணு குறைபாடுகளை பற்றி சில தெளிவான
தகவல்களைப் பெற இயலும்.

இருப்பினும், சி.வி.எஸ் மூலமாக நரம்புக் குழாய் மற்றும் பிற உடற்கூறியல் குறைபாடுகளை கண்டறிய இயலாது. இந்த சோதனையானது காரியோடைப் எனப்படும் குழந்தையின் குரோமோசோம்களின் படம் ஒன்றை உருவாக்குகிறது. இதனை ஆய்வு செய்வதன் மூலம் குழந்தையின் மரபணுவில் எந்த வகையிலான அசாதாரணமும் உள்ளதா என்பதை விரிவாகக் கண்டறிய முடியும்.

மரபணு மற்றும் குரோமோசோம் பிரச்சினைகளுக்கான அதிக ஆபத்தில் உள்ள தாய்மார்கள் சி.வி.எஸ் சோதனையை நாடுவர். இந்த சோதனை ஆக்கிரமிப்பு மற்றும் கருச்சிதைவு என்ற சிறிய ஆபத்துக்களைக் கொண்டுள்ளது.

சி.வி.எஸ் பரிசோதனை பொதுவாக கர்ப்பத்தின் 11 மற்றும் 13 வாரங்களுக்கு இடையில் செய்யப்படுகிறது. சொல்லப்போனால் அம்னோசென்டெசிஸ் போன்ற பிற மரபு ரீதியான நோயறிதல் சோதனைகளை விட இன்னமும் முன்னரே இந்த சோதனை செய்யப்படுகிறது. அம்னோசென்டெசிஸ் சோதனை செய்ய வேண்டுமெனில் கருவுற்ற தாய் குறைந்தது 16 வாரங்கள் கர்ப்பமாக இருக்க வேண்டும்.

சி.வி.எஸ் சோதனை எப்போது பரிந்துரைக்கப்படுகிறது?

கருவில் வளரும் குழந்தைக்கு மரபணு அல்லது குரோமோசோம் சம்பந்தமான குறைபாடுகள் ஏற்படக்கூடிய ஆபத்து ஏதேனும் இருந்தால் மட்டுமே சி.வி.எஸ் சோதனை பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

பின்வரும் சூழ்நிலைகளில் இந்த சோதனை பரிந்துரைக்கப்படலாம்:

டவுன் ஸிண்ட்ரோம், எட்வர்ட் நோய்க்குறி அல்லது படாவ் நோய்க்குறி போன்ற பிரச்சினைகள் இருக்கலாம் என்று ஒரு கர்ப்ப பரிசோதனை அனுமானிக்கும்போது.

மேலே குறிப்பிட்ட குரோமோசோம் பிரச்சினைகளுடன் தாய்க்கு முந்தைய கர்ப்பம் இருந்த வரலாறு இருந்தால்.

நோயாளிக்கு தலசீமியா, சிஸ்டிக் ஃபைப்ரோஸிஸ் அல்லது தசைநார் டிஸ்டிராபி போன்ற மரபணு நிலையின் குடும்ப வரலாறு உள்ளது, இல்லாவிடில் வழக்கமான அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேனின்போது குழந்தையினிடத்தில் ஏதேனும் அசாதாரண நிலை கண்டறியப்படுகிறது. 37 வயதிற்கு மேற்பட்ட கருவுற்ற பெண்கள் குரோமோசோம் அசாதாரணங்களைக் கொண்ட குழந்தைகளைப் பெற்றெடுப்பதற்கான ஆபத்து அதிகமாக இருக்கிறது, அதனால் நோயாளி 37 வயதுக்கு மேற்பட்டவராகராக இருக்கும் பட்சத்தில் இந்த சோதனை தேவைப்படுகிறது.

கருவுற்ற தாய் அல்லது அவரது கணவருக்கு மரபணு கோளாறு உள்ளது

கருப்புற்ற தாய் அல்லது அவரது கணவர் இவர்களில் யாரேனும் ஒருவருக்கு அவர்களது குடும்பத்தில் மரபணு கோளாறின் வரலாறு உள்ளது.

நோயாளிக்கு மரபணு அல்லது உயிர்வேதியியல் கோளாறுகளோடு பிறந்த வேறு குழந்தைகள் உள்ளனர்

சி.வி.எஸ் மருத்துவரால் பரிந்துரைக்கப்படுவதால் கருவுற்ற தாய் சி.வி.எஸ் சோதனையை செய்துகொண்டே ஆகவேண்டும் என்பது கட்டாயமில்லை என்பதை நினைவில் கொள்வது அவசியம். கரு மருத்துவ நிபுணர் வழங்கிய தகவல் அல்லது ஆலோசனையின் அடிப்படையில் மேற்கண்ட பரிசோதனையைவேண்டுமா என்று கருவுற்ற தாய் தீர்மானிக்க வேண்டும். இந்த சோதனையின் மூலம் 200 க்கும் மேற்பட்ட வெவ்வேறு வகையான மரபணு மற்றும் உயிர்வேதியியல் நிலைகளைக் கண்டறிய முடியும். கருவுற்ற காலத்தின் ஆரம்பத்திலேயே இந்த சோதனை செய்யப்பட்டால் கருவில் ஏற்பட்டுள்ள சில சிக்கல்களை சமாளிக்கத் தேவையான சில தகவல்களை பெற்றோர் பெற முடியும்.. சில அசாதாரணமான சூழ்நிலைகளில் அதிக சரிசெய்ய இயலாத குறைபாடுள்ள கர்ப்பத்தை கலைப்பதற்கான வாய்ப்பை இந்த சோதனை வழங்குகிறது.

சி.வி.எஸ் சோதனை எந்த சூழ்நிலைகளில் பரிந்துரை செய்யப்படுவதில்லை?

கருவுற்ற தாயினிடத்தில் ஏதேனும் நோய்த் தொற்று காணப்பட்டால்

கர்ப்ப காலத்தின்போது கருவுற்ற தாயிடம் யோனி இரத்தப்போக்கு காணப்பட்டால்

சி.வி.எஸ் செயல்முறை எவ்வாறு செய்யப்படுகிறது?

நஞ்சுக்கொடியிலிருந்து ஒரு சிறிய திசு மாதிரியை சேகரிப்பதே சி.வி.எஸ் சோதனையின் முக்கிய குறிக்கோள். இந்த மாதிரி பகுப்பாய்வுக்காக ஒரு ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பப்படும். முதலில் பரிசோதனைக்கான மாதிரி அடிவயிறு (டிரான்ஸ்அப்டோமினல்) வழியாக பிரித்தெடுக்கப்படும். மாதிரியை சேகரிப்பதற்காக ஊசியை நஞ்சுக்கொடியில் சரியாக செலுத்த மருத்துவருக்கு உதவ அல்ட்ராசவுண்ட் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

நோய்தொற்று ஏற்படாமல் இருக்க ஒரு ஸ்டிரைல் ஜெல் அடிவயிற்றில் தேய்க்கப்படுகிறது. மற்றும் செயல்முறை செய்யப்படும் இடத்தில் மட்டும் செயல்படும் வகையில் உணர்வு நீக்க மருந்து அளிக்கப்படுகிறது. பரிசோதனை செய்யப்படும் தாயின் அடிவயிற்றில் நகர்த்தப்படும் ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் சாதனம் ஒலி அலைகளை அனுப்பும் மற்றும் வாங்கிக்கொள்ளும். ஒளி அலைகளின் மூலம் ஒரு திரையில் கருப்பை, குழந்தை மற்றும் நஞ்சுக்கொடியின் படங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன.

குழந்தையின் இதயத் துடிப்பை சரிபார்க்க மருத்துவர் அல்ட்ராசவுண்டைப் பயன்படுத்த முடிவு செய்யலாம். பின்னர் மருத்துவர் வயிற்று சுவர் மற்றும் கருப்பை வழியாக நீண்ட, மெல்லிய ஊசியை நஞ்சுக்கொடியினுள் செலுத்துகிறார். செலுத்தப்படும் ஊசியின்முலம் கோரியோனிக் வில்லஸ் நீட்சிகளின் மாதிரி சேகரிக்கப்படுகிறது. இதன்பிறகு குழந்தையின் இதயத் துடிப்பை மருத்துவர் கேட்கலாம்.

செயல்முறைக்கு முன், கருவுற்ற தாய் குழந்தை பிறப்பிலிருந்து எவ்வளவு தூரத்தில் இருக்கிறார் என்பதை தீர்மானிக்கவும், மேற்கண்ட சோதனைக்காக ஒரு நல்ல மாதிரியைப் பெறுவது சாத்தியமா என்பதை கண்டறியவும் ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் பரிசோதனை செய்யப்படும்.

நடைமுறையின் போது, குழந்தை வளர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அம்னோடிக் சாக்கிற்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது. இந்த பரிசோதனைக்கு மொத்தமாக 20 முதல் 30 நிமிடங்கள் வரை ஆகும். மேலும் இந்த சோதனைக்குத் தேவையான மாதிரியைப் பிரித்தெடுக்க சில நிமிடங்கள் மட்டுமே ஆகும். சோதனையின்போதுகர்ப்பிணிகள் தமது வயிற்றுப் பகுதியில் சிறிய வலி அல்லது அசவுகரியத்தை உணரலாம்.

சி.வி.எஸ் சோதனை எந்த வகையான சிக்கல்களைக் கண்டறிகிறது?

சி.வி.எஸ் சோதனை பின்வரும் சிக்கல்களை கண்டறிய உதவும்:

டவுன் நோய்க்குறி, ட்ரைசோமி 13, ட்ரைசோமி 18, மற்றும் பாலியல் சம்பந்தமான டர்னர் நோய்க்குறி போன்ற குரோமோசோம் அசாதாரணங்கள் உட்பட கிட்டத்தட்ட அனைத்து வகையிலான குரோமோசோம் அசாதாரணங்களையும் கண்டறிய இந்த சோதனையால் முடியும். இருந்தபோதிலும் அத்தகைய நோய்களின் தீவிரத்தை இந்த சோதனையினால் அளவிட முடியாது.

இந்த சோதனையின் மூலம் பல நூறு மரபணு கோளாறுகளைக் கண்டறிய முயும் என்றாலும் இவை அனைத்தையும் கண்டுபிடிப்பதற்காக இந்த சோதனை பரிந்துரைக்கப்படுவதில்லை. ஆனால் ஒருசில குறிப்பிட்ட மரபணு சிக்கல்களுக்கான ஆபத்துக்கள் குழந்தையிடம் காணப்பட்டால் மேற்கண்ட சி.வி.எஸ் சோதனையின் மூலம் குழந்தைக்கு இந்த வகையிலான குறைபாடுகள் ஏதேனும் இருக்கிறதா என்று சொல்ல முடியும்.

சி.வி.எஸ் விஷயத்தில், தெளிவற்ற முடிவைப் பெற 1 முதல் 2 சதவிகிதம் வாய்ப்பு உள்ளது என்பதை மறுக்க முடியாது. இதற்கான காரணம் நஞ்சுக்கொடி மொசாயிசம் என்ற நிலைதான். இத்தகைய நிலை ஏற்பட்டால் நஞ்சுக்கொடியிள் வளரும் சில செல் கோடுகளில் சில அசாதாரண மற்றும் சில இயல்பான குரோமோசோம்களை காண இயலும். இத்தகைய சூழ்நிலைகளில் இந்த சோதனை முடிவுகள் முழுவதுமாக நம்பத்தகுந்தவை அல்ல. கருவுற்ற தாயில் மொசைக் நோய் கண்டறியப்படும் பட்சத்தில் இந்த சோதனைக்கு பதிலாக குழந்தையில் பாதிப்பு உள்ளதா என்பதைத் தீர்மானிக்க அம்னோசென்டெசிஸ் அல்லது பிற பரிசோதனைகள் பரிந்துரைக்கப்படும்.

மரபணு கோளாறு உள்ள குழந்தையைப் பெறுவதற்கான ஆபத்துக்கான காரணிகள் யாவை?

இந்த சிக்கல்களுக்கான சில முக்கியமான காரணிகள் பின்வருமாறு:

ஸ்கிரீனிங் முடிவுகள் டவுன் சிண்ட்ரோம் இருப்பதை சந்தேகித்தால்

கருவுற்ற தாய்க்கு முதல் மூன்று மாத ஸ்கிரீனிங் அல்லது நுச்சால் டிரான்ஸ்லூசென்சி ஸ்கிரீனிங் செய்யப்படும்போது வளரும் குழந்தைக்கு டவுன் நோய்க்குறி அல்லது வேறு வகையிலான குரோமோசோம் சம்பந்தமான சிக்கல்களுக்கான அதிக ஆபத்து சந்தேகிக்கப்பட்டால்.

ஆரம்பகாலதில் செய்யப்பட்ட அல்ட்ராசவுண்ட் சோதனைகளில் குழந்தைக்கு குரோமோசோம் சிக்கலுடன் தொடர்புடைய அசாதாரணங்கள் இருக்கலாம் என்பது சந்தேகிக்கப்பட்டால்

கேரியர் திரையிடல் முடிவுகள் கருவுற்ற தாய் அல்லது அவரது கணவர் எவரேனும் ஒருவர் பின்னடைவு மரபணு கோளாறின் கேரியர்கள்.

கருவுற்ற தாயின் வரலாறு

கருவுற்ற தாய் இதற்கு முன்னர் ஒரு மரபணு அசாதாரணம் கொண்ட குழந்தையுடன் கர்ப்பமாக இருந்தார். இல்லாவிடில் இதற்கான ஆபத்து சந்தேகிப்பக்கப்படுகிறது.

குடும்ப வரலாறு

நோயாளி அல்லது அவரது கணவரின் குடும்பத்தில் ஒரு குரோமோசோம் அசாதாரணம் அல்லது மரபணு கோளாறு ஏதேனும் கண்டறியப்பட்ட ஒரு வரலாற்றை கொண்டிருப்பதை மருத்துவர் அறிவது. இந்த சூழ்நிலையில் மரபணு சிக்கல்கள் ஏற்படுவதற்கான ஆபத்துக்கள் அதிகம் உள்ளன.

வயது

சில கர்ப்பிணிக்கு குரோமோசோம் அசாதாரணத்துடன் குழந்தை பிறக்க வாய்ப்பு உள்ளது. ஆனால் இந்த ஆபத்து தாயின் வயதைக் கொண்டு அதிகரிக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, டவுன் நோய்க்குறியுடன் ஒரு குழந்தையை சுமக்கும் வாய்ப்பு 25 வயதில் கருவுறும் தாய்மார்களின் 1,200 இல் 1 ஆகவும் 40 வயதில் கருவுறும் தாய்மார்களின் 100 இல் 1 ஆகவும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

சி.வி.எஸ் பரிசோதனை செய்யும் போது கர்ப்பிணிக்கு அல்லது கருவில் இருக்கும் குழந்தைக்கு ஏதேனும் அபாயம் உண்டாகுமா?

சி.வி.எஸ் செயல்முறையுடன் தொடர்புடைய சில அபாயங்கள் பின்வருமாறு:

இரத்தப்போக்கு மற்றும் தசைப்பிடிப்பு- இந்த சோதனையின்போது நோயாளிக்கு தசைப்பிடிப்பு அல்லது இரத்தப்போக்கு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. சி.வி.எஸ் தசைப்பிடிப்பு, அம்னோடிக் திரவத்தின் கசிவு மற்றும் யோனி புள்ளிகள் ஏற்படக்கூடும். இவற்றில் ஏதேனும் ஏற்பட்டாலும் அவை 1 முதல் 2 நாட்களில் தானாக சரியாகிவிடும்.

தொற்று – எந்தவொரு ஆக்கிரமிப்பு செயல்முறையையும் போலவே,இந்த செயல்முறையிலும் தொற்றுநோய்க்கான அபாயமும் உள்ளது, இருப்பினும் இந்த வகையிலான சிக்கல் அரிதாகவே நிகழ்கிறது.

Rh உணர்திறன் – இந்த செயல்முறை செய்யப்படும்போது குழந்தையின் இரத்தம் தாயின் இரத்தத்துடன் கலக்க வாய்ப்பு உள்ளது. நோயாளிக்கு Rh- எதிர்மறை இரத்தமும், குழந்தை Rh- நேர்மறையும் இருந்தால், கருவுற்ற தாயின் அதிகப்படியான உணர்திறன் காரணமாக அவரது உடல் குழந்தையின் இரத்த அணுக்களைத் தாக்கக்கூடிய ஆன்டிபாடிகளை உருவாக்க வாய்ப்புள்ளது. இந்த நிலை நிகழ்ந்தால் மருத்துவர் Rh நோயெதிர்ப்பு குளோபுலின் என்ற மருந்தை கொடுப்பார். இந்த மருந்து கருவுற்ற தாய் உணர்திறன் அடைவதைத் தடுக்கும். நோயாளி Rh- எதிர்மறையாக இருந்தால் இந்த நிலை பற்றி மருத்துவருக்கு தெரிவிப்பது அவசியம்.

தற்செயலான கருக்கலைப்பு அல்லது கருச்சிதைவு – இந்த அபாயத்திற்கான வாய்ப்பு 100 பரிசோதனைகளுக்கு ஒன்று மற்றும் 200 பரிசோதனைகளுக்கு ஒன்று இவற்றிற்கிடையில் இருக்கலாம் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

சி.வி.எஸ் பரிசோதனை கருவில் தொற்று அபாயத்தை அதிகரிக்கிறது.

பின்வரும் சூழ்நிலைகளில் சோதனை மேற்கொண்டவர் மருத்துவரை அழைக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்:

மிதமான வயிற்று வலி அல்லது கடுமையான வயிற்று வலி அல்லது தசைப்பிடிப்பு.

யோனியிலிருந்து அதிகமாக அம்னோடிக் திரவம் கசிதல்

ஸ்பாட்டிங்கைவிட அதிகமான யோனி இரத்தப்போக்கு அல்லது பிரகாசமான சிவப்பு இரத்தப்போக்கு காணப்படுகிறது

சளி அல்லது காய்ச்சல்.

தலைச்சுற்றல்.

அனாபோமினல் செயல்முறையை செய்யப்பட்டபோது ஊசி செலுத்தப்பட்ட இடத்தில் சிவத்தல் அல்லது வீக்கம்.

முதற் கட்டமாக பரிசோதனையின் அபாயங்கள் மற்றும் நன்மைகள் பற்றி கருவுற்ற தாய் மகப்பேறியல் நிபுணருடன் விரிவாக விவாதிக்க வேண்டும். மருத்துவர் இந்த பரிசோதனையை செய்யுமாறு பரிந்துரை செய்தாலும் இந்த சோதனையை செய்துகொள்வதற்கான முடிவு முற்றிலும் நோயாளி மற்றும் அவரது குடும்பத்தினரையே சார்ந்துள்ளது.

சி.வி.எஸ் மற்றும் அம்னோசென்டெசிஸ் பரிசோதனை செய்துகொள்ள நினைக்கும் போது கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய அம்சங்கள் பின்வருமாறு:

இந்த இரண்டு வகையான சோதனைகளும் குழந்தைக்கு குரோமோசோம் சம்பந்தமான பிரச்சினையோ அல்லது மரபணு கோளாறு ஏதேனும் உள்ளதா என்பதைக் கண்டறிய வழி செய்யும்.

சி.வி.எஸ் பரிசோதனை கர்ப்பத்தின் ஆரம்ப காலத்தில் செய்யப்படுகிறது. பொதுவாக இதற்கான சரியான காலம் கருவின் 11 முதல் 13 வாரங்களுக்கு இடையில். இதன் காரணமாக குழந்தையின் நிலை குறித்து மருத்துவர் விரைவில் அறிந்து கொள்ள வழி ஏற்படுகிறது. ஏதேனும் கடுமையான சிக்கல் இருந்தாலோ அல்லது நோயாளி கர்ப்பத்தை நிறுத்த விரும்பினாலோ முதல் மூன்று மாதங்களுக்குள்ளாகவே இதற்கான முடிவை எடுக்க முடியும்.

கருவுற்ற தாய் தன்னை ஒரு ஆக்கிரமிப்பு சோதனையை எடுத்துக்கொள்வதற்கு முன்னர் இரண்டாவது மூன்று மாத ஸ்கிரீனிங்கின் முடிவுகளுக்காக காத்திருக்க முடிவு செய்யலாம். இந்த சூழ்நிலையில் அம்னோசென்டெசிஸ் சோதனை மட்டுமே ஒரேவழியாக இருக்கும்.

இந்த நடைமுறைக்குப் பிறகு என்ன எதிர்பார்க்கலாம்?

லேசான தசைப்பிடிப்பு மற்றும் யோனியில் புள்ளிகள் காணப்படலாம். இந்த பரிசோதனைக்குப் பிறகு ஓரிரு நாட்களுக்கு நாட்களுக்கு ஒரு சிறிய அளவிலான அம்னோடிக் திரவக் கசிவு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய அம்சங்கள்:

அரிதான சந்தர்ப்பங்களில், குழந்தையின் செல்கள் இயல்பானதாக இருந்தாலும் நஞ்சுக்கு கொடியிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்ட கோரியானிக் வில்லஸ் செல்கள் அசாதாரண மரபணுப் பொருளைக் கொண்டிருக்கலாம். இந்த சூழ்நிலையில் தவறான-நேர்மறை முடிவு கிடைக்கலாம். இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அசாதாரண சோதனை முடிவை உறுதிப்படுத்த அம்னோசென்டெசிஸ் சோதனை செய்யப்படவேண்டியிருக்கலாம்.

சி.வி.எஸ் சோதனையின்போது இரத்தப்போக்கு ஏற்படுவதற்கான மிகச் சிறிய வாய்ப்பு உள்ளது. இது நிகழ்ந்தால் கருவுற்ற தாயின் இரத்தம் குழந்தையின் ரத்தத்துடன் கலக்க வழி ஏற்படலாம். நோயாளிக்கு Rh- எதிர்மறை இரத்தம் இருந்தால், அவருக்கு Rh இம்யூனோகுளோபுலின் தடுப்பூசி வழங்கப்படும். இது Rh உணர்திறனைத் தடை செய்யும். இத்தகைய சூழ்நிலையில் குழந்தைக்கு Rh- நேர்மறை இரத்தம் இருந்தால் சிக்கல்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

சி.வி.எஸ் சோதனையின் மூலம் குழந்தைக்கு ஒரு சிக்கல் இருப்பது கண்டறியப்பட்டால் மகப்பேறியல் நிபுணர் மற்றும் மரபணு ஆலோசகருடன் கலந்து ஆலோசிப்பது நல்லது. அவர்கள் கொடுக்கும் தகவல்கள் கருவுற்ற தாயின் உடல்நலப் பிரச்சினை மற்றும் குழந்தை பிறக்கும்போது என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகளை சந்திக்க கூடும் அதை எதிர்கொள்ளும் முறைகள் குறித்து தெளிவாக ஆலோசிக்க முடியும்.

கோரியானிக் வில்லஸ் மாதிரி (சிவிஎஸ்) குறித்து உங்கள் கேள்விகள்

கோரியோனிக் வில்லஸ் மாதிரி (CVS) எந்த மாதம் செய்யவேண்டும்?

சிவிஎஸ் பொதுவாக கர்ப்பத்தின் 11 முதல் 14 வாரங்களுக்கு இடையில் செய்யப்படுகிறது.

சிவிஎஸ் பரிசோதனை வலிமிகுந்ததா?

கோரியோனிக் வில்லஸ் மாதிரி பொதுவாக வலிமிகுந்ததாக இருக்காது.

கோரியானிக் வில்லஸ் மாதிரி எவ்வாறு செய்யப்படுகிறது?

கோரியோனிக் வில்லஸ் ஒரு ஊசி உங்கள் தோல் வழியாக கருப்பையில் செருகப்பட்டு அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேனில் உதவியின் மூலம், படத்தைப் பயன்படுத்தி நஞ்சுக்கொடிக்கு வழிகாட்டப்படுகிறது. இது கோரியோனிக் வில்லஸ் இருந்து ஒரு சிறிய மாதிரி செல்களை எடுக்க பயன்படுகிறது.

சிவிஎஸ் சோதனை எவ்வளவு துல்லியமானது?

சிவிஎஸ் ஒவ்வொரு 100 பெண்களில் 99 பேருக்கும் சோதனை முடிவை அளிக்கிறது.

கோரியோனிக் வில்லஸ் மாதிரியின் நோக்கம் என்ன?

கோரியோனிக் வில்லஸ் சாம்பிளிங் (சிவிஎஸ்) என்பது பிறக்காத குழந்தையின் குறிப்பிட்ட அசாதாரணங்களை கண்டறிய கர்ப்ப காலத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் ஒரு சோதனை ஆகும். மற்றும் மரபணு குறைபாடுகள் சோதிக்கப்படுகிறது.

Translate »
error: Content is protected !!