கரு வளர்ச்சி ஸ்கேன் என்றால் என்ன?

வளர்ச்சி ஸ்கேன், சில நேரங்களில் நல்வாழ்வு ஸ்கேன் அல்லது பொருத்துதல் ஸ்கேன் என்று
அழைக்கப்படுகிறது, இது தாய் 23 முதல் 40 வாரங்களுக்குள் கர்ப்பமாக இருக்கும்போது
நடைபெறுகிறது. இது குழந்தை எவ்வளவு நன்றாக வளர்ந்து வருகிறது மற்றும் கருப்பையில்
உள்ள நிலையை சரிபார்க்கிறது.

ஸ்கேன்பரிசோதனையின் போது மருத்துவர்:

குழந்தையின் தலை, வயிறு மற்றும் தொடை எலும்பு ஆகியவற்றை கவனிப்பார்கள். குழந்தையைச் சுற்றியுள்ள அம்னோடிக் திரவத்தின் அளவும், குழந்தை கருவில் இருக்கும் நிலை குறித்தும் கவனிக்கப்படும்.

டாப்ளர் அல்ட்ராசவுண்ட் முறையைப் பயன்படுத்தி தொப்புள் கொடியிலுள்ள இரத்த ஓட்டம்
அளவிடுவதோடு நஞ்சுக்கொடியின் நிலையும் கவனிக்கப்படும்.

கருவின் தலை, அடிவயிறு மற்றும் காலின் அளவீடுகள் கருவின் எடையை மதிப்பிட மருத்துவருக்கு
உதவும். அனைத்து அளவீடுகளும் கரு குறித்த விளக்கப்படத்தில் சாதாரண வரம்பிற்கு எதிராக
குறிக்கப்படுகின்றன. இதன்முலம் கருவின் வளர்ச்சியை மதிப்பிடுவதற்கு ஏதுவாகிறது.

குழந்தைகளின் வளர்ச்சி விகிதம் ஒவ்வொரு வாரத்திலும் மாற வாய்ப்புள்ளதால் அவற்றை ஒன்றோடொன்று ஒப்பிட்டுப் பார்க்க தொடர்ச்சியாக பல ஸ்கேன்களை செய்ய வேண்டியிருக்கும்.

வளர்ச்சி ஸ்கேன் ஏன் தேவைப்படுகிறது?

குழந்தையின் தலை அளவு சராசரியாக இருந்து வயிறு பெரியதாக இருந்தால், அவன் / அவள்
நஞ்சுக்கொடியிலிருந்து ஒரு நல்ல உணவு விநியோகத்தைப் பெறலாம். கர்ப்பத்தில் தாய்க்கு
நீரிழிவு நோய் இருந்தால் (கர்ப்பகால நீரிழிவு நோய்) அவருக்கு ஒரு பெரிய குழந்தை
(மேக்ரோசோமியா) பிறக்கக்கூடும். தாயின் இரத்த சர்க்கரை அளவு மிக அதிகமாக
இருக்கும்போது இது நிகழ்கிறது. இந்த சூழ்நிலையில் மற்ற எல்லா அளவுருக்களையும்
பொய்யாக்கிவிட்டு குழந்தை பெரிதாகக் காணப்பட வாய்ப்புள்ளது.

குழந்தைக்கு தலை அளவு சராசரியாகவும் வயிற்றின் அளவு சிறியதாகவும் இருந்தால் அது ஒரு
சிறிய மற்றும் ஆரோக்கியமான குழந்தையைக் குறிக்கலாம். சில சமயங்களில் இது குழந்தை
சரியாக வளரவில்லை என்பதற்கான அறிகுறியாகவும் இருக்கலாம். அம்னியோடிக் திரவத்தின்
அளவு குறைவாக இருப்பதையும் ஸ்கேன் காட்டக்கூடும். இரண்டும் சில நேரங்களில் ஒன்றாக
நிகழ்கின்றன.

கரு வளர்ச்சி

குழந்தை எதிர்பார்த்ததை விட அளவில் சிறியதாக இருந்தால், அவன் / அவள் பிறக்கும் போது மிக குறைவான எடையுடன் பிறக்க வாய்ப்புண்டு. அதனால் வயிற்றில் குழந்தை ஏன் சிறியதாக இருக்கிறது என்பதை அறிய மருத்துவர் டாப்ளர் பரிசோதனைக்கு அறிவுறுத்துவார்.

கர்ப்பத்தின் முதல் பாதியில் குழந்தையின் அளவை மதிப்பிடும்போது ஸ்கேன் பொதுவாக
துல்லியமான முடிவுகளை வழங்கலாம். எனினும் கர்ப்பக்காலத்தின் இறுதி கர்ப்பத்தின் பிந்தைய கட்டங்களில் இருக்கும்போது குழந்தை சிறியதாகவோ அல்லது சராசரி அளவிலோ இருக்கும் வரைதான்
ஸ்கேன் தொடர்ந்து துல்லியமாக இருக்கும். குழந்தைப் பிறப்புக்கான தேதி நெருங்கிவரும் சமயத்திலும் குழந்தை பெரியதாக இருக்கும்போதும் அளவீடுகளைப் பதிவு செய்வது சற்று கடினமாக இருக்கும்.

கர்ப்பத்தின் பிற்பகுதியில் குழந்தையின் தலை இடுப்பில் மிகக் கீழான நிலையில் இருக்கலாம்.
இந்த நிலையில் ஸ்கேனின் மூலமாக குழந்தையின் அடிவயிற்றை அளவிட முடிந்தாலும், குழந்தை
எவ்வளவு நீளம் உள்ளது போன்ற பிற அம்சங்களைக் கணக்கிடுவது மிகவும் கடினம்.

மூன்றாவது மூன்று மாதங்களில் அதாவது கர்ப்பிணியின் 7 ஆம் மாதம் முதல் 9ஆம் மாத இறுதிவரை ஏன் இந்த பரிசோதனை தேவைப்படுகிறது?

மூன்றாவது மூன்று மாதங்களில் ஸ்கேன் செய்வதற்கான பொதுவான காரணம் குழந்தை போதுமான வளர்ச்சியை கொண்டிருக்கிறதா என்பதை கவனிக்க தான்.
அதனால் தான் கர்ப்பத்தின் 7 ஆம் மாதம் முதல் 8 ஆம் மாதத்துக்குள் 28 வாரங்கள் முதல் 32
வாரங்கள் வரை தாய்க்கு வளர்ச்சி மற்றும் கரு நல்வாழ்வு ஸ்கேன் பரிந்துரைக்கப்படும்.வயிற்றில் குழந்தை
எவ்வாறு வளர்கிறது என்பதை இந்த பரிசோதனை மூலம் மருத்துவர் அறிந்துகொள்வார்.

குழந்தை பிறப்புத் தேதிக்கு நெருக்கத்தில் பொதுவாக 36 முதல் 40 வாரங்களுக்கு இடையில்
தாய்க்கு மற்றொரு வளர்ச்சி ஸ்கேன் மற்றும் வண்ண டாப்ளர் ஆய்வுகள் தேவைப்படலாம்.
இந்த ஸ்கேனின் குறிக்கோள்கள்:
தொப்புள் கொடியின் நிலையை சரிபார்க்கவும்
அம்னோடிக் திரவத்தின் அளவை அளவிடவும்
நஞ்சுக்கொடி நிலை மற்றும் குழந்தையின் எடையையும் சரிபார்க்கவும் உதவக்கூடும். மேலும் முந்தைய பிரசவத்தில் சிசேரியனாக இருந்தால் அதன் வடுக்கள் குறித்தும் கவனத்தில் கொள்ளப்படும்.

மூன்றாம் மூன்று மாதங்களில் பின்வரும் சூழ்நிலைகளில் கர்ப்பிணிக்கு கூடுதலான ஸ்கேன்கள்
தேவைப்படலாம்.

குழந்தை தேவையான அளவிற்கு நகரவில்லை. அதாவது குழந்தையின் அசைவு குறைவாக உணரும் போது.

குழந்தை ப்ரீச், சாய்ந்த அல்லது குறுக்கு நிலையில் இருந்தால்.

கர்ப்பிணி பெண் இரட்டைக் குழந்தை அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவர்களை சுமக்கும் போது.

அம்னோடிக் திரவத்தின் அளவு சாதாரணமான அளவை விட அதிகமாகவோ அல்லது மிக
குறைவாகவோ இருக்கும் போது.

குழந்தையின் கர்ப்ப வயதிற்கு ஏற்ற சாதாரண அளவீடுகளைவிட குழந்தை சிறிதாகவோ
பெரிதாகவோ இருக்கிறது.

இந்த ட்ரைம்ஸ்டர் எனப்படும் மூன்றாவது மூன்று மாத ஸ்கேன் மூலம் என்ன கண்டறிய முடியும்?

மூன்றாவது மூன்று மாத ஸ்கேன் பின்வருவனவற்றைப் பார்க்கும்:

குழந்தையின் நல்வாழ்வு (இது அவரது உயிர் இயற்பியல் சுயவிவரத்தால் அளவிடப்படுகிறது).
ஒரு ஆரோக்கியமான குழந்தையின் உடல் அங்கங்கள் சீரான வளர்ச்சி குறித்து பார்க்கப்படும்.
குழந்தை கைகளையும் கால்களையும் அடிக்கடி நகர்த்தி ஆரோக்கியமான அசைவை கொண்டிருக்கிறதா என்று பார்க்கும்.
குழந்தை கைகளைத் திறந்து மூடுகிறதா, சுவாச இயக்கங்கள் சீராக உள்ளதா என அனைத்தையும் இந்த பரிசோதனை மூலம் மருத்துவர் கவனிப்பார்.

தேதிகள் சரியாக இருக்கிறதா: 20 வாரங்களுக்குப் பிறகு, குழந்தைகள் அளவு மற்றும் வடிவத்தில்
தனித்தனியாக மாறுகிறார்கள்.
உதாரணத்திற்கு 34 வாரங்களில் குழந்தை சராசரியை விட சிறியதாகவோ அல்லது பெரியதாகவோ இருந்தால் குழந்தையின் கருப்பை வயது குறைவு
அல்லது அதிகம் என்று எடுத்துக் கொள்ள முடியாது. உரிய குழந்தைப் பிறப்புத் தேதியை 20
வாரங்களுக்குள் நிர்ணயிக்க வேண்டும்.
எங்கிருந்து இரத்தப்போக்கு வருகிறது: மூன்றாவது மூன்று மாதங்களில் இரத்தப்போக்கு கருப்பை
வாயிலிருந்து அல்லது கருப்பையின் உள்ளே வரக்கூடும். ஒரு ஸ்கேன் மூலம் குழந்தை
இரத்தப்போக்கால் பாதிக்கப்படுவதில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்த முடியும், ஆனால் ஸ்கேன்
மூலம் அதன் காரணத்தை அவ்வளவு எளிதாகக் கண்டறிய முடியாது. நஞ்சுக்கொடி கீழாக
அமைந்ததுதான் இந்த ரத்தபோக்கு காரணம் என்றால் மட்டுமே அதனைக் ஸ்கேன் மூலம் கண்டறிய முடியும்.

குழந்தையின் எடை எவ்வளவு: குழந்தை அளவில் பெரியதாக இருந்தாலும் குழந்தைப்
பிறப்பிற்கான தேதி நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தாலும் எடையை மதிப்பிடுவது சிரமமாக இருக்கும்.

கரு வளர்ச்சி ஸ்கேன் பரிசோதனையின் போது என்ன நடக்கும்?

கருவின் வளர்ச்சி ஸ்கேனின் போது, ​​கருவின் பல்வேறு அளவீடுகள் எடுக்கப்படுகின்றன.
கர்ப்பிணியை ஸ்கேன் செய்யும்போது கர்ப்பகால வாரங்களின் எண்ணிக்கையின்படி சாதாரண
அளவீடுகளுடன் ஸ்கேனின்போது எடுக்கப்பட்ட அளவீடுகள் தொடர்பு படுத்தப்படுகின்றன.

ஒரு வளர்ச்சி ஸ்கேனுக்கு எடுக்கப்பட்ட முக்கிய கரு அளவீடுகள் பின்வருமாறு:
இருமுனை விட்டம் (பிபிடி) முழு தலை அளவீடு.
தலை சுற்றளவு (HC) – தலையைச் சுற்றியுள்ள அளவீடு
அடிவயிற்று சுற்றளவு (ஏசி) – அடிவயிற்றைச் சுற்றியுள்ள அளவீடு
குழந்தையின் தொடை நீளம் (FL) – தொடை எலும்பின் நீள அளவீடு

கரு வளர்ச்சி ஸ்கேன் அளவீடுகள்

மேற்கண்ட அளவீடுகளை இணைப்பதன் மூலம் கருவின் எடை (EFW) கணக்கிடப்படலாம்.
கருவானது அதன் கர்ப்பகால வயதிற்கு சராசரி அளவீடுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் சராசரியாக,
பெரியதாக அல்லது சிறியதாக உள்ளதா என்பதைத் தீர்மானிக்க உதவும் வரைபடத்தில் EFW
திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

கருவின் எடை மதிப்பீடு வரைபடத்தில் 10 சதவிகிதக் கோட்டிற்குக் கீழே இருந்தால், அது கர்ப்பக்கால வயதிற்கு (எஸ்ஜிஏ) சிறியதாக எடுத்துகொள்ளப்படும். கருவின் எடை
வரைபடத்தில் முதல் 10 சதவீத கோட்டிற்கு மேல் இருந்தால், அது கர்ப்பகால வயதுக்கு (எல்ஜிஏ)
பெரியதாக கருதப்படுகிறது.

ஒரே கருவின்மீது செய்யப்படும் வெவ்வேறு அல்ட்ராசவுண்ட் அளவீடுகளின் முடிவுகள் மாறுபடலாம் மற்றும் மதிப்பிடப்பட்ட கருவின் எடையும் 20 சதவிகிதம் வரை தவறாக இருக்கவும் வாய்ப்பிருக்கலாம் என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

ஒரு கரு வளர்ச்சி ஸ்கேன் வழக்கமாக குழந்தையின் அசாதாரணங்களை கண்டறிவதில்லை. கருவின்
பெரிய அசாதாரணங்களைக் கண்டறிய அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் வழக்கமாக கர்ப்பத்தின் 18 முதல் 20 வாரங்களுக்கு இடையே அதாவது கர்ப்பக்காலத்தின் 4 ஆம் மாதம் முதல் ஐந்தாம் மாதம் காலத்துக்குள் செய்யப்படுகிறது.

கருவின் வளர்ச்சி

கர்ப்பகால வயதைவிட சிறியது (எஸ்ஜிஏ)
கர்ப்பகால வயதிற்கு சிறியதாகக் காட்டப்படும் பெரும்பாலான கருக்கள் ஆரோக்கியமானவை,
ஆனால் சில எதிர்பார்த்தபடி வளர்கின்றன என்பதை உறுதிப்படுத்த மேலும் அல்ட்ராசவுண்ட்
மதிப்பீடு தேவைப்படலாம். கருவைச் சுற்றியுள்ள அம்னோடிக் திரவத்தின் அளவைச் சரிபார்ப்பது
மற்றும் தொப்புள் கொடியின் (தொப்புள் தமனி டாப்ளர்) இரத்த ஓட்டத்தை அளவிடுவது போன்ற
பிற அல்ட்ராசவுண்ட் சோதனைகளையும் செய்யலாம்.

கர்ப்பகால வயதைவிட பெரியது (எல்ஜிஏ)

அல்ட்ராசவுண்டில் கர்ப்பகால வயதிற்கு பெரியதாகக் காட்டப்படும் பெரும்பாலான கருக்கள்
பிறக்கும்போதே நன்கு வளர்ந்து ஆரோக்கியமானவையாக இருக்கக்கூடும். சில சந்தர்ப்பங்களில்,
கரு பெரியதாக இருப்பதற்கு நீரிழிவு நோய் அல்லது மரபணு நோய்க்குறி போன்ற அடிப்படை
காரணங்களும் இருக்கலாம்.

கர்ப்பத்தில் நீரிழிவு

சில குழந்தைகள் கர்ப்ப காலத்தில் தாய்வழி நீரிழிவு காரணத்தினால் அளவில் பெரியதாக
இருக்கலாம். குறிப்பாக தாய்வழி இரத்த குளுக்கோஸ் அளவைக் கட்டுப்படுத்துவது கடினமாக இருக்கும் போது
இந்த நிலை உண்டாக வாய்ப்புண்டு.

கருவின் வளர்ச்சி கட்டுப்பாடு (FGR) என்றால் என்ன?

கரு வளர்ச்சிக் கட்டுப்பாடு (Fetal growth restriction) என்பது பிறப்பதற்கு முன்பு போதுமான அளவு வளராத
ஒரு கருவை விவரிக்கப் பயன்படும் சொல். இது கருப்பையக வளர்ச்சி கட்டுப்பாடு (IUGR) என்றும்
அழைக்கப்படுகிறது.

இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அல்ட்ராசவுண்டுகள் செய்யப்பட்ட பின்னரே எஃப்ஜிஆர்
தெளிவாகத் தெரியும். அல்ட்ராசவுண்ட் அளவீடுகளின் மாறுபாடு காரணமாக, கருவின்
வளர்ச்சி குறித்த இந்த ஸ்கேன்களுக்கு இடையில் குறைந்தபட்சம் இரண்டு வாரங்கள் இடைவெளி
தேவைப்படும். தொப்புள் கொடியின் இரத்த ஓட்டத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் மற்றும்
குறைக்கப்பட்ட அம்னோடிக் திரவ அளவு ஆகியவை FGR ஐக் குறிக்கும் பிற அறிகுறிகள்.

கருவின் வளர்ச்சி தடைக்கு என்ன காரணம்?

FGR இன் சில அடிப்படை காரணங்களில் பின்வருவன அடங்கும்:

நஞ்சுக்கொடி பற்றாக்குறை – நஞ்சுக்கொடி வளரும் கருவுக்கு போதுமான ஊட்டச்சத்தை வழங்கத்
தவறும் போது.
கருவின் அசாதாரணத்தன்மை-சில கரு அசாதாரணங்கள் தாமதமான வளர்ச்சியுடன் தொடர்பு கொண்டிருக்கும் போது.
பல கர்ப்பம் – ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கருக்களை பாதிக்கும்.
தாயின் தொற்று – எ.கா. சைட்டோமெலகோவைரஸ் (சி.எம்.வி).
கர்ப்பிணி மோசமான ஊட்டச்சத்து குறைபாடை கொண்டிருக்கும் போது.
புகைத்தல், ஆல்கஹால், சட்டவிரோத மருந்துகள் மற்றும் சுயமாக பக்கவிளைவுகளை உண்டாக்கும் சில மருந்துகள்.
உயர் இரத்த அழுத்தம் மற்றும் நீரிழிவு போன்று கட்டுப்படுத்தாத நோயை கொண்டிருக்கும் தாயை பாதிக்கும் மருத்துவ நிலைமைகள்.

கருவின் வளர்ச்சி கட்டுப்பாடு எவ்வாறு நிர்வகிக்கப்படுகிறது?

கருவின் வளர்ச்சியில் சந்தேகிக்கப்பட்டால், எதனால் இந்த குறைபாடு என்று காரணத்தை கண்டறிய கர்ப்பிணிக்கு இந்த சோதனைகளை பரிந்துரைக்க படலாம்.
அதாவது கருவின் முக்கிய கட்டமைப்பு அசாதாரணங்களை சரிபார்க்க நீட்டிக்கப்பட்ட அல்ட்ராசவுண்ட் மதிப்பீடு

குழந்தைக்கு குரோமோசோம் அசாதாரணம் இருக்கிறதா என்பதை அடையாளம் காண அம்னோசென்டெஸிஸ் சோதனை
தொற்றுநோயை சரிபார்க்க தாய்வழி இரத்த பரிசோதனை.
இவ்வாறு பல்வேறு அல்ட்ராசவுண்டுகளுடன் கர்ப்பத்தின் வளர்ச்சி நெருக்கமாக மருத்துவரால் கண்காணிக்கப்படும்:
தொடர்ந்து நடந்து வரும் கரு வளர்ச்சி (பொதுவாக ஒவ்வொரு இரண்டு வாரங்களுக்கும்)டாப்ளர் அல்ட்ராசவுண்ட் பயன்படுத்தி தொப்புள் தமனி இரத்த ஓட்டம் கண்கணிக்கப்படும்.
டாப்ளர் ஆய்வுகள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளபடி பிற ரத்த ஓட்டங்கள்.
அம்னோடிக் திரவ அளவு.
கார்டியோகோகிராஃப் (சி.டி.ஜி) மூலம் கரு இதய துடிப்பு கண்காணிப்பு செய்யப்படலாம்.
கருவின் நிலை மோசமாக கருதப்பட்டால் மற்றும் கர்ப்பத்தின் தொடர்ச்சியானது பாதுகாப்பற்றதாக அறியப்பட்டால், பிரசவம் தேவையா என்று முடிவு செய்யவேண்டியும் இருக்கும். எல்லோருக்குமானதல்ல என்றாலும் சில பெண்களுக்கு இந்த நிலை உண்டாக கூடும்.

கரு வளர்ச்சி ஸ்கேன் குறித்து உங்கள் கேள்விகள்

 

கரு வளர்ச்சி ஸ்கேன் எந்த மாதத்தில் செய்யப்படும்?

கரு வளர்ச்சி ஸ்கேன் (fetal growth scan) என்பது கர்ப்பத்தின் 23 வது முதல் 40 வது வாரங்களுக்கு இடையில் செய்யப்படும் ஸ்கேன் ஆகும்.

கரு வளர்ச்சி ஸ்கேன் செய்வதால் என்ன பயன்?

கருப்பையில் உள்ள கருவின் இயல்பான வளர்ச்சியை சரிபார்க்க வளர்ச்சி ஸ்கேன் மிகவும் முக்கியமானது.

கரு வளர்ச்சி ஸ்கேன் செய்வதற்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் ?

இந்த ஸ்கேன்கள் செய்வதற்கு 30 நிமிடங்களுக்கு மேல் தேவைப்படாது.

கரு வளர்ச்சி ஸ்கேன் செய்ய சிறுநீர்ப்பை நிரம்ப வேண்டுமா?

உங்கள் சிறுநீர்ப்பை நிரம்பியிருக்க தேவையில்லை.

கரு வளர்ச்சி ஸ்கேன் எத்தனை முறை செய்யப்படுகிறது?

ஒரு முறை செய்யப்படும்.

வளர்ச்சி ஸ்கேன் செய்வதற்கு முன் சாப்பிடலாமா?

திரவ ஆகாரங்கள் எடுத்து கொள்ளலாம்.