பெண் கருவுற்ற பிறகு ஒன்றுக்கு மேல் இரண்டு, மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கருவை சுமந்திருந்தால் பல கர்ப்பம் என்ற அழைக்கப்படுகிறது.

இரட்டை குழந்தைகள் இரட்டையர்கள், மூன்று குழந்தைகள் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட குழந்தைகளைப் கருவுறும் தாய் தனது கருவில் சுமக்கும் நிலையை விளக்குகிறது.
இரட்டையர்கள் ஒத்த நிலையிலோ அல்லது ஒத்த நிலை இல்லாமலோ இருக்கலாம். ஒன்றுக்கு மேற்பட்டு கர்ப்பம் அடைந்த கர்ப்பிணி பெண்கள் பலருக்கும் கர்ப்பத்தில் சிக்கலும் சமயங்களில் ஆபத்தும் அதிகரிக்க வாய்ப்பிருந்ததாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

கர்ப்பிணிகளுக்கு இந்த நிலை ஏற்பட்டால் கருவுற்ற இரண்டாவது மூன்று மாதங்களில் தொடங்கி, ஒவ்வொரு 2-4 வாரங்களுக்கும் அல்ட்ராசவுண்ட் பரிசோதனைகள் செய்யுமாறு ஆலோசனை வழங்கப்படலாம். பொதுவாக பல நிலையில் அமைந்த கருக்கள் ஒற்றைக் கருவைவிட வளர்ச்சி தொடர்பான பற்பல ஆபத்துக்களை சந்திக்கின்றன. எடுத்துக்காட்டாக ஒரு கருவின் அளவு மற்ற கருக்கள் அளவை விட சிறியதாக இருக்க வாய்ப்புண்டு.

கர்ப்பிணி பெண் ஒரு கருவை சுமப்பதை காட்டிலும், ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கருவை சுமக்கும் போது கருவின் வளர்ச்சியில் பிரச்சினைகளின் ஆபத்துக்கள் அதிகமாக இருக்கும். உதாரணத்துக்கு சொல்வதாக இருந்தால் ஒரு கரு மற்ற கருக்களை விட சிறியதாக இருந்தால் அத்தகைய கருக்கள் மாறுபட்ட கருக்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கர்ப்பங்களை கொண்டிருக்கும் கர்ப்பிணி பெண்கள் பலருக்கும், இந்த ஸ்கேன் பரிசோதனையோடு கூடுதலாக கோரியானிசிட்டி ஸ்கேன் செய்யப்படுவதும் உண்டு.

கர்ப்பிணிகளில் பல கர்ப்பத்தின் போது டவுண் சிண்ட்ரோம் என்னும் நோய்க்குறி போன்ற கோளாறுகளின் ஆபத்தும் அதிகமா இருக்கலாம். ஒரே ஒரு குழந்தை இருக்கும்போது பலருக்கும், இந்த குறைபாடை துல்லியமாக கண்டறிவது சிரமமானது.

ஒரே இரட்டையர்கள் சில நேரங்களில் இரட்டை முதல் இரட்டை மாற்று என்னும் ட்வின் டு ட்வின் டிரான்ஸ்ஃபுஷன் சிண்ட்ரோம் எனப்படுவதை அனுபவிக்கிறார்கள். கருவுக்கு இடையில் ஒரு கருவுக்கு தாயிடமிருந்து சீரான இரத்த ஓட்டம் அதிகமாக கிடைக்கும். இதனால் அருகில் இருக்கும் மற்ற கருவுக்கு போதுமான அளவு ரத்தம் கிடைக்காது. இந்நிலை கொண்ட கர்ப்பிணிகளுக்கு லேசர் சிகிச்சை அல்லது அம்னியோட்ரைனேஜ் (. amniodrainage) வழங்கப்படுகிறது.

பல கர்ப்பம் என்றால் என்ன?

பெண் கருவுற்ற பிறகு கருவில் இரட்டை கரு, மூன்று கரு அல்லது உயர் வரிசை கர்ப்பம் (நான்கு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட குழந்தைகள்) போன்றவை இருந்தால் அதுவே பல கர்ப்பம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. மாதவிடாய் சுழற்சியின் போது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கருமுட்டை வெளியிடப்பட்டு ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விந்தணுக்களுடன் சேர்ந்தால் அப்போது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கருக்கள் கருப்பையில் உருவாகி வளரக்கூடும். இந்த வகை கர்ப்பம் ஆனதை கருவுற்ற முட்டை பிளவுபடும்போது, அது பல ஒத்த கருக்களை விளைவிப்பதை குறிக்கிறது. இதனால் ஒரே மாதிரியான இரட்டையர்களை (அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவை) விளைவிக்கிறது. அதனால் தான் சகோதர இரட்டையர்களை விட அடையாள இரட்டையர்கள் குறைவாகவே காணப்படுகிறார்கள்.

பல கர்ப்பத்திற்கு சில காரணங்கள் யாவை?

அண்டவிடுப்பைத் தூண்டுவதற்காக கருவுறுதல் மருந்துகளைப் பயன்படுத்துவது இதற்கு ஒரு காரணம். பெரும்பாலும் கருப்பையில் இருந்து ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட முட்டைகளை விடுவிப்பதால் இரட்டையர்கள், மூன்று குழந்தைகள் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட எண்ணிக்கையிலான குழந்தைகள் உருவாகக்கூடும்.

ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கருக்கள் உருவாகி கர்ப்பப்பைக்கு மாற்றப்பட்டால், விட்ரோ கருத்தரித்தல் என்ற நிகழ்வு உண்டாகும். இது பல கர்ப்பத்திற்கு வழிவகுக்கும்.

கருவுற்ற முட்டை பரிமாற்றத்திற்குப் பிறகு பிரிந்தால் ஒரே மாதிரியான குழந்தைகள் ஏற்படலாம். பொதுவாக கருவுறும் பெண்ணின் வயதானது இளைய பெண்களை காட்டிலும் 35 வயதுக்கு மேற்பட்டு இருந்தால் தங்களது மாதவிடாய் சுழற்சியின் போது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட முட்டைகளை வெளியிடுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம்.

இத்தகைய பெண்கள் கருத்தரிக்கும் போது உரிய வயதில் கருத்தரிக்கும் பெண்களை காட்டிலும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட குழந்தையை பெறுவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம். ஏற்கெனவே பல கர்ப்பம் பெற்றிருந்த தாய்களிடையேயும் மற்றும் கர்ப்பிணியின் தாய்வழியில் பல கர்ப்பத்தின் வரலாறு இருக்கும் பட்சத்திலும் கூட இவர்களுக்கும் பல கர்ப்பம் உண்டாவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கலாம்.

ஒரே மாதிரியான மற்றும் ஒரே மாதிரியாக இல்லாத இரட்டையர்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகள்

பல கர்ப்பத்தில் பிறக்கும் குழந்தைகள் ஒரே மாதிரியாகவோ அல்லது மறுபட்டவர்களாகவோ இருக்கலாம்.

ஒரே நேரத்தில் ஒட்டி பிறக்கும் ஒரே மாதிரியான குழந்தைகளை மோனோசைகோடிக் என்று அழைக்கிறார்கள். மோனோசைகோடிக் உடன்பிறப்புகள் ஒரு கரு முட்டையிலிருந்து உருவாகிறார்கள். இந்த வகையில் பெண்ணின் முட்டை ஒரே ஒரு விந்தணுவால் கருவாக்கப்படுகிறது. பின்னர் அந்தக் கரு இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கருக்களாக பிரிக்கப்படுகிறது. இந்த வகையில் பிறக்கும் குழந்தைகள் அனைவரும் ஒரே பாலினமாக இருப்பார்கள். அவர்கள் அனைவருக்கும் ஒரே மாதிரியான மரபணுக்கள் இருக்கும்.

ஒரே மாதிரியாக அமையாத இரட்டையர்கள் டைஸிகோடிக் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். மூன்று மடங்கு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மடங்குகள் கொண்டிருக்கும் இந்நிலை பாலிசைகோடிக் என்று அழைக்கப்படும். இந்த வகை கருத்தரிப்பில் ஒவ்வொரு முட்டையும் தனித்தனி விந்தணுக்களால் கருத்தரிக்கப்படுகிறது. குழந்தைகள் ஒரே பாலினத்தை சேர்ந்தவர்களாக தான் இருக்க வேண்டும் என்று கட்டாயம் கிடையாது.மரபணுக்களும் வெவ்வேறு வகையில் இருக்கும்.

உயிரணுக்களின் ஆரம்பநிலையில் கருப்பையில் தன்னைப் பதிய வைப்பதால், கருப்பையின் புறணி நஞ்சுக்கொடி எனப்படும் மற்றொரு வகை திசுக்களை வளர்க்கத் தொடங்குகிறது. வளர்ந்து வரும் கருவானது, தொப்புள் கொடி எனப்படும் குழாய் வழியாக நஞ்சுக்கொடியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. நஞ்சுக்கொடி வளரும் கருவுக்கு அனைத்து ஊட்டச்சத்துக்களையும் இரத்தத்தையும் வழங்குகிறது. அம்னோடிக் சாக் எனப்படும் திரவப் பைக்குள் கரு வளர்கிறது. அம்னோடிக் சாக்கின் உள் புறணி அம்னியன் என்று அழைக்கப்படுகிறது. வெளிப்புறத்தில் இருக்கும் புறணி கோரியன் என்று அழைக்கப்படுகிறது, இது நஞ்சுக்கொடியுடன் இணைகிறது.

டிஸைகோடிக் கருவில் ஒவொரு கருவும் அதன் சொந்த நஞ்சுக்கொடி, அம்னியன் மற்றும் கோரியன் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. ஒவ்வொரு கருவும் அதன் சொந்த இரத்த விநியோகத்துடன் தனித்தனியாக உருவாகிறது. ஒவ்வொரு நஞ்சுக்கொடியும் தனியாகவோ அல்லது மற்ற கருக்களுடன் இணைக்கப்பட்டோ இருக்கலாம்.

ஒரே மாதிரியான (மோனோசைகோடிக்) பல கர்ப்பங்களில், இந்த நிலைமை மிகவும் சிக்கலானது. இந்த சிக்கல்கள் ஜைகோட் இரண்டாகவோ அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஜிகோட்களாகவோ எப்போது பிரிகின்றன என்பதை சார்ந்துள்ளது.

இந்த நிலையில் ஒரு நஞ்சுக்கொடியோ அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நஞ்சுக்கொடியோ இருக்கலாம். ஒரு பகிரப்பட்ட நஞ்சுக்கொடி இருந்தால், இது ஒரு மோனோகோரியோனிக் கர்ப்பம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. பல்வேறு வகையான மோனோசைகோடிக் கர்ப்பங்கள் இருக்கலாம் உதாரணத்துக்கு

இரட்டையர்கள் டைகோரியோனிக் டைம்னியோடிக் ஆக இருக்கலாம். இரட்டையர்களுக்கு தனித்தனி அம்னியன்கள் மற்றும் கோரியன்கள் உள்ளன. இந்த வகை கர்ப்பத்தில் இது குறைவான ஆபத்து கொண்ட இரட்டை கர்ப்பத்தின் வகை. என்று சொல்லப்படுகிறது.

இரட்டையர்கள் மோனோகோரியோனிக் டைம்னியோடிக் ஆக இருக்கலாம். இரட்டையர்கள் ஒரே கோரியான் மற்றும் நஞ்சுக்கொடியைப் பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள். அவை தனித்தனி அம்னோடிக் சாக்குகளில் வளர்கின்றன.

இரட்டையர்கள் மோனோகோரியோனிக்மோனோஅம்னியோடிக் ஆக இருக்கலாம். இரட்டையர்கள் ஒரே அம்னியன், கோரியன் மற்றும் நஞ்சுக்கொடியைப் பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள்.

சியாமிஸ் இரட்டையர்கள் (இணைந்த இரட்டையர்கள்). கருக்கள் தங்களை உடல் ரீதியாக ஒன்றாக இணைக்கின்றன. இது மிகவும் அரிதானது.

மூன்று குழந்தைகளாக இருக்கலாம்:

ட்ரைக்கோரியோனிக். ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் அதன் சொந்த நஞ்சுக்கொடி மற்றும் கோரியான் உள்ளது.

டைகோரியோனிக். குழந்தைகளில் இரண்டு நஞ்சுக்கொடி மற்றும் கோரியனைப் பகிர்ந்து கொள்கின்றன, மற்றொன்று தனித்தனியாக இருக்கும்.

மோனோகோரியோனிக். மூன்று குழந்தைகளும் ஒரே நஞ்சுக்கொடி மற்றும் கோரியனைப் பகிர்ந்து கொள்கின்றன.

இந்த வெவ்வேறு வகையான பல கர்ப்பங்கள் வெவ்வேறு ஆபத்துகளையும் சிக்கல்களையும் கொண்டுள்ளன. அதனால் முதலில் கர்ப்பிணிக்கு எந்த வகையான கர்ப்பங்கள் உள்ளன என்பதைப் பொறுத்து பிறப்புக்கு முந்தைய பராமரிப்பும் சிகிச்சையும் வேறுபட்டு இருக்கும். பொதுவாக, அதிகமான கருக்கள் உருவாகும்போது ஆபத்துக்களும் அதிகம்.

அதே போன்று இரட்டை கர்ப்பங்களில், ஒரு கரு நல்ல வளர்ச்சியை கொண்டிருக்கலாம். மற்றொன்று குறைவான வளர்ச்சியோடு போதுமான அளவு இரத்த விநியோகத்தைப் பெற முடியாமல் போகலாம். அதோடு மெதுவான வளர்ச்சி விகிதத்தைக் கொண்டிருக்கலாம் (இரட்டை-இரட்டை பரிமாற்றம்). சில நேரங்களில், ஒரு கரு சிதைந்துபோகும் ஆபத்தும் உள்ளது.

பல கர்ப்பங்களில் வழக்கத்தை காட்டிலும் கூடுதலாக செய்யப்படும் ஸ்கேன் வகைகள்

டேட்டிங் ஸ்கேன் மற்றும் ஒருங்கிணைந்த ஸ்கிரீனிங் பரிசோதனைகள் செய்யப்படும் அதே நேரத்தில் கோரியோனிசிட்டி ஸ்கேன் செய்யப்படலாம். குழந்தைகள் நஞ்சுக்கொடியைப் பகிர்ந்து கொள்கிறார்களா, அல்லது ஒவ்வொரு கருவிற்கும் நஞ்சுக்கொடி தனித்தனியாக இருக்கிறதா என்று சோதிக்க இந்த வகை ஸ்கேன் உதவுகிறது.

கர்ப்பிணியின் மூன்றாவது மூன்று மாதங்களில் அதாவது ஏழாம் மாத காலத்துக்கு பிறகு செய்யப்படும் இந்த பரிசோதனை மூலம், குழந்தைகள் சாதாரணமாக வளர்கிறார்களா என்று கண்டறியப்படுகிறது.

கருவில் நஞ்சுக்கொடியைப் பகிர்ந்து கொள்ளும் கருவாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டால் கர்ப்பிணி நான்காவது மாதம் முதல் அதாவது 16 வாரங்களிலிருந்து ஒவ்வொரு இரண்டு வாரங்களுக்கும் தொடர்ந்து ஸ்கேன் செய்ய மருத்துவர் அறிவுறுத்துவார். அதே போன்று கருவானது தனியாக நஞ்சுக்கொடி உள்ளவர்கள் 20 வாரங்களிலிருந்து ஒவ்வொரு நான்கு வாரங்களுக்கும் ஸ்கேன் செய்யப்படுவார்கள்.

வயிற்றில் ஒரு குழந்தையை ஸ்கேன் செய்வதை விட ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட குழந்ந்தைகள் இருக்கும் போது செய்யும் ஸ்கேன் சவாலான விஷயமாகும். ஏனென்றால் இரட்டை குழந்தகள் பெரும்பாலும் மற்றொன்றுக்கு பின்னால் இருக்கும்.

ஒரு குழந்தையின் தலை மற்றொரு குழந்தையின் இடுப்பளவில் கீழாக அமைந்திருந்தால், எந்த அளவீடுகளையும் பெறுவது கடினம். இந்த நிலையில் ஒரு கர்ப்பத்திற்கு ஸ்கேன் செய்வதை விட அதிக நேரம் எடுக்கும்.

கருவில் குழந்தைகளின் வளர்ச்சி சீராக இருப்பதையும் துல்லியமாக சரிபார்ப்பது எளிதானதாக இருக்காது. அதேபோன்று குழந்தையின் எடை மற்றும் அளவிலும் சரியாக கணக்கிட முடியாது. ஆனால் இந்த ஸ்கேன் பரிசோதனை மூலம் கருவின் வளர்ச்சி சாதாரணமாக வளர்கிறதா என்பதை கணக்கிட முடியும்.

குழந்தைகளின் துல்லியமான படத்தைப் பெறுவதற்கு பரிசோதகர் பல்வேறு அளவீடுகள் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வார். இயன்றவரை குழந்தைகளின் தலை, வயிறு மற்றும் தொடை எலும்புகளின் அளவீடுகள் எடுக்கப்படும்.

ஒரே மாதிரியாக இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் இரட்டையர்களின் அளவிலான வேறுபாடு சாதாரணமாக நாம் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒன்றுதான். ஆயினும் ஒரு இரட்டைக்கருவின் வளர்ச்சியி ஒன்று மற்றொன்றை விட 25 சதவிகிதத்திற்கும் அதிகமாக இருக்கும்போதோ அல்லது ஒரு கரு மட்டும் மிக வேகமாக வளரும்போதோ தான் பிரச்சினை உண்டாக கூடும்.

அதிக எண்ணிக்கையிலான ஸ்கேன் பரிசோதனைகள் எடுத்து கொண்டாலும் இது தாய் அல்லது கருவில் வளரும் குழந்தைகளுக்கு அதிக ஆபத்து இல்லை என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

கர்ப்பிணியின் 5 வது மாதத்தில் இருந்து அதாவது 20 வாரங்களிலிருந்து எடுக்கப்படும் ஒவ்வொரு அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேனிலும் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அளவுருக்களைப் பயன்படுத்தி கருவின் எடையில் உள்ள வித்தியாசத்தைக் கவனிக்க வேண்டும்.

சிக்கலற்ற டைகோரியோனிக் இரட்டை கர்ப்பம் கொண்ட தாய்மார்களை 20 வது வாரத்திலிருந்து ஒவ்வொரு 4 வாரங்களுக்கும் ஸ்கேன் செய்ய வேண்டும்.

சிக்கலற்ற மோனோகோரியோனிக் டைம்னியோடிக் இரட்டை கர்ப்பம் கொண்ட தாய்மார்களை 16 வாரத்திலிருந்து ஒவ்வொரு 2 வாரங்களுக்கும் ஸ்கேன் செய்ய வேண்டும்.

கர்ப்பத்தின் 16 முதல் 24 வாரங்கள் வரை டி.டி.டி.எஸ்ஸைக் கண்டறிய மோனோகோரியோனிக் இரட்டையர்களை பதினைந்து முறை ஸ்கேன் செய்ய வேண்டும்.

சிக்கலற்ற ட்ரைகோரியோனிக்ட்ரியாம்னியோடிக் என்னும் மும்மடங்கு கருவை சுமக்கும் பெண்களும் 20 வது வாரத்திலிருந்து ஒவ்வொரு 4 வாரங்களுக்கும் ஸ்கேன் செய்யப்பட வேண்டும்.

சிக்கலற்ற மோனோகோரியோனிக்ட்ரியாம்னியோடிக் மற்றும் டைகோரியோனிக்ட்ரியாம்னியோடிக் மும்மடங்கு கர்ப்பம் உள்ள பெண்கள் 16 வாரத்திலிருந்து ஒவ்வொரு 2 வாரங்களுக்கும் ஸ்கேன் செய்யப்பட வேண்டும்.

இரட்டையர்கள் அல்லது மூன்று குழந்தைகளுக்கு இடையில் 25% அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அளவு வேறுபாடு இருந்தால், இது கருவின் வளர்ச்சியில் மருத்துவ ரீதியாக கவனிக்க கூடிய முக்கியமான விஷயமாக கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியிருக்கும்.

குழந்தை பிறப்பிற்கு முன்பாக கண்காணித்தல்

பல கர்ப்பத்தில், டவுன் நோய்க்குறியின் அதிக வாய்ப்பு உள்ளது என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும், எனவே ஸ்கிரீனிங்கிற்கான வெவ்வேறு நோக்கங்கள் இருக்கலாம் மற்றும் ஸ்கிரீனிங் சோதனைகளின் அதிக தவறான-நேர்மறை விகிதம் காணப்படலாம்.

மோனோசைகோடிக் இரட்டையர்களைப் பொறுத்தவரை, ஒவ்வொரு இரட்டையருக்கும் ஆபத்து ஒன்றுதான். இருப்பினும் குழந்தைகள் மோனோசைகோடிக் இல்லாவிட்டால், டவுன்ஸ் நோய்க்குறியின் ஆபத்து ஒவ்வொருவருக்கும் வித்தியாசமாக இருக்கும். ஒரே ஒரு குழந்தை இருக்கும்போது எளிதாக செய்யப்படும் இந்த சோதனை பல கர்ப்பங்களில் ஆபத்தை தீர்மானிப்பதில் துல்லியமாக இருக்க முடியாது. இதன் காரணமாக பல சிக்கலான மருத்துவ சோதனைகள் செய்யப்படவும் அவ்வாறான பரிசோதனைகளிலிருந்து ஏற்படும் சிக்கல்களால் பாதிக்கப்படுவதற்கும் அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன.

மரபணுக் கோளாறுகளைக் கண்டறிய தாயின் ரத்த மாதிரியைப் பயன்படுத்தி செய்யப்படும் ஸ்கிரீனிங் சோதனைகள் பல கர்ப்பங்களில் உதவுவது இல்லை. எந்தவொரு குழந்தையிலும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாதபோது நேர்மறையான ஸ்கிரீனிங் சோதனை முடிவைப் பெற முடியும்.

பிறப்பு குறைபாடுகளுக்கான ஆக்கிரமிப்பு சோதனைகளில் கோரியானிக் வில்லஸ் மாதிரி மற்றும் அம்னோசென்டெசிஸ் ஆகியவை அடங்கும். இந்த பரிசோதனைகள் பல கர்ப்பத்தில் செய்வதற்கு கடினமாக இருக்கும். இம்முறையில் ஒவ்வொரு கருவும் தெளிவாக சோதிக்கப்பட வேண்டும். இதனால் ஒன்று அல்லது அனைத்து கருக்களை இழக்கும் அபாயமும் உள்ளது. ஸ்கிரீனிங் தோராயமாக 11 வாரங்கள் 0 நாட்கள் முதல் 13 வாரங்கள் 6 நாட்கள் வரை செய்யப்பட வேண்டும் என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

கரு நிலைகள் கவனிக்கப்பட வேண்டும்.

மோனோகோரியோனிக் கர்ப்பங்களுக்கும் டைகோரியோனிக் மற்றும் ட்ரைக்கோரியோனிக் கர்ப்பங்களில் உள்ள ஆபத்துக்களையும் ஒன்றோடொன்று ஒப்பிட்டு ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் கணக்கிடப்பட வேண்டும்.

மும்மடங்கு கர்ப்பம் நுச்சல் ஒளிஊடுருவல் மற்றும் தாயின் வயதைப் பயன்படுத்த வேண்டும். இந்நிலையில் சீரம் ஸ்க்ரீனிங் பயன்படுத்துவது நல்லதல்ல.

ஒரு கரு அசாதாரணமானது என கண்டறியப்பட்டால், வெறுவழியில்லாமல் அவை மருத்துவரால் கலைப்புக்கு உட்படுத்தப்படும் (விரும்பினால்) இது துல்லியமாக நடத்தப்பெற வேண்டும். மோனோகோரியோனிக் கர்ப்பங்களில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட களைப்பை செயல்படுத்துவது இணை-இரட்டைக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் வாய்ப்பு உள்ளது.

ஒருபெண் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கருவை சுமக்கும் போது அந்த கர்ப்பம் சிக்கலையும், ஆபத்தையும் கொண்டிருக்கிறதா?

சில கர்ப்பங்களில் ஆபத்து கூடுதலாகவே எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

பிரசவத்தின்போது அதிக ஆபத்து உள்ளது.

குறைப்பிரசவம் உண்டாகவும் அதிக வாய்ப்பு உள்ளது.

மோனோகோரியோனிக் இரட்டையர்களில் இரட்டை-இரட்டை பரிமாற்ற நோய்க்குறி (டி.டி.டி.எஸ்) பொதுவாக நிகழ்கிறது. ஆனால் இது மோனோகோரியோனிக் மற்றும் டைகோரியோனிக் மூன்று குழந்தைகளிலும் நிகழ்கிறது.

தொப்புள் கொடி சிக்கிக்கொள்ளும் வாய்ப்பு அதிகமாக உள்ளது. முக்கியமாக மோனோகோரியோனிக் மோனோஅம்னியோடிக் இரட்டை கர்ப்பங்களில்,
ஐ.யு.ஜி.ஆர் ஆபத்து அதிகமாக உள்ளது. இந்நிலையில் குழந்தைக்கு பிறவிக் கோளாறுகளுக்கான ஆபத்துக்கள் அதிகமாக உள்ளன.

இரட்டை – இரட்டை பரிமாற்ற நோய்க்குறி என்றால் என்ன?

கருவானது ஒரே நஞ்சுக்கொடியை (மோனோகோரியோனிக் இரட்டையர்கள்) பகிர்ந்து கொள்ளும் போது, இந்த இரட்டையர்களை இரட்டை-இரட்டை பரிமாற்ற நோய்க்குறி (டி.டி.டி.எஸ்) பாதிக்கலாம்.

இரு இரட்டையர்களையும் இணைக்கும் நஞ்சுக்கொடி இரத்த நாளங்களில் ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கும்போது டி.டி.டி.எஸ் ( TTTS) நிகழ்கிறது. இரட்டை கருவுக்கு இரத்தம் சீராக செல்லாமல் ஒரு கரு அதிகமான அல்லது போதுமான ரத்தத்தையும், மற்றொரு கரு குறைவான அல்லது பற்றாக்குறையான இரத்தத்தையும் பெறுகிறது.

இந்நிலையில் போதுமான இரத்த ஓட்டம் கொண்டிருக்கும் கருவானது, சீரற்ற இரத்த ஓட்டம் கொண்டிருக்கும் குறைவான கருவை விட கூடுதல் ஊட்டச்சத்துக்கள் மற்றும் திரவம் காரணமாக, ஆரோக்கியமாக பெரிதாக வளர்கிறது.

மேலும் கூடுதல் திரவம் இதயத்தில் ஒரு அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும். அதிக சிறுநீரை உற்பத்தி செய்வதன் மூலம் உடல் திரவத்திலிருந்து விடுபட முயற்சிக்கும். இதன் விளைவாக, இக்கருவுக்கு அதிகமான அம்னோடிக் திரவம் இருக்கும், அதே நேரத்தில் போதுமான ஊட்டம் பெறாத குழந்தைக்கு இவை சிறிதளவும் இருக்காது.

அதிக ஊட்டம் பெற்று கூடுதல் திரவம் கொண்டிருக்கும் கருவானது கருப்பையின் சுவரை நோக்கி அழுத்தலாம். இது கருவை சுமக்கும் தாய்க்கு மிகுந்த அசவுகர்யத்தை உண்டாக்க கூடும். இவை வயிற்றிலும் சுருக்கங்களை உண்டாக்க கூடும்.

நஞ்சுக்கொடியைப் பகிர்ந்து கொள்ளும் இரட்டையர்களில் பெரும்பான்மையானவர்கள் சாதாரணமாகவே வளர்கிறார்கள். மோனோகோரியோனிக் இரட்டையர்களில் பெரும்பாலோர் டி.டி.டி.எஸ்ஸை உருவாக்கவில்லை. அதே நேரம் போதுமான சிகிச்சையளிக்கப்படாவிட்டால்டி.டி.டி.எஸ் ( TTTS) மிகவும் தீவிரமாக இருக்கும். பெரும்பாலும் இந்த சிகிச்சை வெற்றியை தருகிறது .

டி.டி.டி.எஸ் (TTTS) க்கான ஸ்கேன் 16 வாரங்கள் முதல் 24 வாரங்கள் வரை ஒவ்வொரு இரண்டு வாரங்களுக்கும் நடைபெறும். டி.டி.டி.எஸ் உருவாகக்கூடும் என்பதற்கான அறிகுறிகள் இருந்தால், நோயாளி வாராந்திர ஸ்கேன் செய்து மேலதிக சிகிச்சைக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டும்.

கரு மருந்து நிபுணர் இதற்கான சிகிச்சை செய்வார். ஒன்று, சாக்கிலிருந்து முழுமையாக (அம்னியோட்ரைனேஜ்) அம்னோடிக் திரவத்தை வெளியேற்றுவது. இது ஏற்றத்தாழ்வை சரிசெய்யவும், லேசான அல்லது மிதமான டி.டி.டி.எஸ் (TTTS) இல் கருப்பையின் உள்ளே உள்ள அழுத்தத்தை குறைக்கவும் உதவக்கூடும்.

(TTTS) டி.டி.டி.எஸ் இன் கடுமையான நிகழ்வுகளில், 26 வாரங்களுக்கு முன்பு, மற்றொரு வழி உள்ளது. நஞ்சுக்கொடியிலுள்ள வாஸ்குலார் இணைப்புகளை மூடுவதற்கு நிபுணர் லேசரைப் பயன்படுத்தலாம். இரண்டு இரட்டையர்களை இணைக்கும் அசாதாரண வாஸ்குலர் இணைப்புகளை அழிக்க லேசர் கற்றை பயன்படுத்தப்படுகிறது.

இது கர்ப்பிணி பெண்ணை மயக்க மருந்துகளின் கீழ் உட்படுத்தி, ஒரு கரு மருத்துவ நிபுணரால் செய்யப்படுகிறது. இதற்கு 30 முதல் 60 நிமிடங்கள் வரை ஆகலாம்.. தாயின் அடிவயிற்றில் ஒரு நிமிடம் கீறல் மூலம் ஒரு சிறிய தொலைநோக்கி அம்னோடிக் குழிக்குள் செருகப்பட்டு சிகிச்சையளிக்கப்படுகிறது.

இது இரட்டையர்களுக்கு இடையிலான இரத்த ஏற்றத்தாழ்வு விநியோகத்தை நிறுத்தும். இந்த சிகிச்சையின் போது ஒரே நேரத்தில் அதிகப்படியான திரவத்தையும் வடிகட்டலாம்.

லேசர் சிகிச்சை டி.டி.டி.எஸ் ஒரு நிரந்தர சிகிச்சையாக இருக்கும்போது, ​​அம்னியோட்ரைனேஜ் மீண்டும் செய்யப்பட வேண்டும். இந்த லேசர் சிகிச்சை மிகவும் சிக்கலானது. என்பதால் நுணுக்கமாக செய்யப்படும்.

கர்ப்பிணியின் கர்ப்பப்பை சுற்றி இருக்கும் நீர் உடைதல், நஞ்சுக்கொடி கருவறைச் சுவரிலிருந்து பிரிதல் (நஞ்சுக்கொடி சீர்குலைவு) அல்லது கருச்சிதைவு ஏற்படும் அபாயம் இத்ல் உண்டு என்பதால் மிக அதிக கவனத்துடன் இந்த சிகிச்சை அளிக்கப்பட வேண்டும்.

கர்ப்பிணி பெண்ணுக்கு டி.டி.டி.எஸ்- (TTTS) க்கு சிகிச்சையளித் பிறகு, சிகிச்சை பலன் அளிக்கிறதா, இதனால் கருவானது பிரச்சனையின்றி வளர்கிறதா என்பதையும் கவனிக்க வேண்டும். இதற்காகவே உரிய இடைவேளையில் கர்ப்பிணி பெண்ணுக்கு தொடர்ந்து ஸ்கேன் செய்யப்பட வேண்டும். பிரசவக்காலம் வரை வாரந்தோறும் கூட இந்த பரிசோதனை செய்யப்படலாம்.

ஏனெனில் டி.டி.டி.எஸ் நோயால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகள் முன்கூட்டியே பிறக்க வாய்ப்புள்ளது. இவ்வளவு சிக்கல் நிறைந்ததாயினும் மருத்துவரின் தொடர் கண்காணிப்பில் தாய் சேய் ஆரோக்கியம் காக்கப்படுகிறது.

ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கரு குறித்து உங்கள் கேள்விகள்

இரட்டை குழந்தையை எவ்வளவு சீக்கிரம் கண்டறிய முடியும்?

கர்ப்பத்தின் ஆறு முதல் ஏழு வாரங்களில் கண்டறிய முடியும்.

ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கரு இருப்பது பாதுகாப்பானதா?

இரட்டை குழந்தை இருந்தால் பாதுகாப்பானது தான். மூன்று கரு அல்லது அதற்கும் அதிகமாக கரு இருக்கும் போது சில நேரத்தில் பாதுகாப்பாக இருக்காது.

வெவ்வேறு நாட்களில் இரட்டை குழந்தை உருவாகுமா?

ஒரே நேரத்தில் தான் இரண்டு கருக்கள் உருவாகின்றன.

ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கரு உருவாவது சாதாரணமா?

கடந்த காலங்களை விட, ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கரு உருவாவது இன்று மிகவும் பொதுவானது.

ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கர்ப்பத்தின் சிக்கல்கள் என்ன?

ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கரு இருப்பதால் குறைப்பிரசவம், கர்ப்பகால உயர் இரத்த அழுத்தம், இரத்த சோகை, பிறப்பு குறைபாடுகள், கருச்சிதைவு போன்ற சிக்கல்கள் வரலாம்.